Americká obchodní komora

Logo Klubu zaměstnavatelů

Americká obchodní komora v České republice je nezisková nestátní organizace řízená nezávislou správní radou zvolenou z jejích členů. Spojuje cca 1500 vrcholových manažerů a vlastníků firem zastupujících téměř 300 společností. Sítě jejích členů propojují firmy různých velikostí a lidi rozmanitých národností působící v mnoha odvětvích.
Cílem AmCham je zlepšit podnikatelské prostředí v České republice. Společnost k dosažení tohoto cíle využívá síť svých členů, různá obchodní sdružení, veřejnou správu a nevládní organizace, s nimiž spolupracuje. Členové AmCham mohou využít poskytovaných obchodních příležitostí, právního zastoupení i možnosti zdokonalovat svůj management.

Aktivity AmCham

  • Ročně organizuje cca 100 propojovacích aktivit, do kterých patří mimo jiné i semináře, worshopy a diskuse, rauty pro management, setkání leaderů, filmové kluby, golfový turnaj a speciální akce „Thanksgiving Ball“.
  • Prostřednictvím svého Přehledu o České republice propaguje naši zemi a informuje potenciální investory o možnostech spolupráce. Přehled je distribuován členskou sítí a dále i českými vládními úřady po celém světě.
  • Prostřednictvím publikace Best Office i webových stránek CzechMarketPlace propaguje své členy a umožňuje jim oslovit tisíce potenciálních partnerů.
  • Podporuje legislativní a regulační reformu. Zpráva o konkurenceschopnosti hodnotí politiku vedení v šesti oblastech na základě statistických údajů a průzkumů veřejného mínění. Členové a zaměstnanci AmCham byli mimo jiné zapojeni i do celkové reformy zákona o konkurzu, reformy zadávání veřejných zakázek, zavedení nového procesu obchodního rejstříku, stanovení horních hranic sociálního zabezpečení, ustavení liberálnějších pravidel pro finanční zajištění a také do vstupu České republiky do programu bezvízového styku s USA.
  • Spolupracuje s univerzitami a firmami na rozšíření možností výzkumu.
  • Funguje jako platforma pro sdílení nejlepších postupů pro vedení organizace.
  • Pracuje na rozšiřování svého CSR projektu „One World, Many Voices“, který podporuje další projekty zvyšující informovanost a vzdělání v komunitách.

ManpowerGroup a AmCham

Logo AmCham

Generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová je v rozšířeném boardu AmCham. Její misí je zejména využití pracovní síly v souvislostí s přistěhovalci.
Nová pracovní síla je podle ní velkou příležitostí pro Českou republiku. Potřebujeme využít přistěhovalectví k urychlení růstu příjmů v ČR a zajistit tak větší ekonomické bezpečí. Náš vzdělávací systém se proto musí přizpůsobit skutečnosti, že automatizace zcela mění typ pracovních míst na trhu.
AmCham by mohla pomoci České republice zvládnout ekonomické změny, které naši zemi čekají.

Homepage Americké obchodní komory v České republice