Asociace poskytovatelů personálních služeb

APPS

Asociace poskytovatelů personálních služeb je zájmové sdružení právnických osob vzniklé v roce 2002. APPS je především profesní organizací personálních agentur a poradenských společností v oblasti personálních služeb, které se snaží vytvářet dobré podmínky pro stabilitu a úspěšný rozvoj trhu pracovních sil v České Republice. Nejedná se o uzavřenou skupinu velkých agentur, mezi členy patří jak nadnárodní společnosti, tak i malé lokální agentury.

V současné době APPS sdružuje 30 aktivních členů. Skrze své členy má na trhu významný podíl 105 000 přidělených zaměstnanců a 10 600 zaměstnanců úspěšně umístěných do trvalých pracovních poměrů. Agenturní zaměstnávání bylo plně legalizováno 1.10.2004, odkdy je dostatečně definováno, regulováno a kontrolováno. Jedná se o jedinou legální formu flexibilního zaměstnávání.

Asociace podporuje své členy v profesním rozvoji, prosazuje a chrání jejich zájmy, zastřešuje jednotnou komunikaci se státními institucemi, Parlamentem a dalšími sdruženími a odbory, propaguje personálně-poradenskou činnost, poskytuje svým členům materiály k dalšímu vzdělávání a pořádá společné akce a konference.

Standardy asociace

Předpoklady agentury

Asociace je otevřena všem agenturám, kterým není lhostejný vývoj a stav trhu práce v ČR. Činnost agentury se řídí především Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti.

Členové APPS poskytují svým zákazníkům vysokou kvalitu nabízených služeb v pracovně právní oblasti a zavázali se k dodržování Etického kodexu Asociace.

APPS vytvořila a dodržuje Zlaté standardy HR služeb dle APPS pro agenturní zaměstnávání a recruitment.

Agenturní zaměstnávání

Užší a širší srovnatelné podmínky

Agentura je zaměstnavatelem pracovníka a pronajímá práci zaměstnance klientovi. Tato spolupráce může být dočasná i trvalá, pro obě platí stejná pravidla.

APPS zajišťuje agenturním zaměstnancům srovnatelné podmínky.

Srovnatelné podmínky

ZAMĚSTNANEC MUSÍ NEJPOZDĚJI V DEN NÁSTUPU OBDRŽET:

  • Písemnou Pracovní smlouvu nebo Dohodu o pracovní činnosti. V žádném případě nesmí agentura práce přidělit zaměstnance k uživateli na základě Dohody o provedení práce.
  • Písemný pokyn, ve kterém je upřesněn název uživatele (firmy, nikoli agentury), adresa pracoviště, datum vzniku a ukončení dočasného přidělení k výkonu práce, popis práce, název pracovní pozice, pracovní doba a mzdové podmínky.

NÁLEŽITOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY:

  • Druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat
  • Místo výkonu práce
  • Den nástupu do zaměstnání

VE SMLOUVĚ DÁLE NESMÍ CHYBĚT:

  • Identifikace zaměstnance i zaměstnavatele (včetně IČO)
  • Výše mzdy
  • Délka trvání zaměstnání (pokud je na dobu určitou)
  • Zkušební doba (v délce max 3 měsíce)

ManpowerGroup a APPS

Výroční konference APPS

ManpowerGroup je zakládajícím členem Asociace. Naše společnost se svým členstvím zavázala jednat vždy čestně a řídit se platnou legislativou. Generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová je současně i prezidentkou APPS.

Angažujeme se v činnosti APPS a aktivně podporujeme projekty i pořádané akce. Podílíme se i na organizaci výroční konference, která je každoročním setkáním nejen všech členů Asociace, ale i dalších významných činitelů v oboru personalistiky. Letošní konference nesla název Flexibilita a udržitelnost trhu práce.

Homepage Asociace poskytovatelů personálních služeb