Finanční ochrana z.s.

logo_fo

Finanční ochrana z.s. je nezisková organizace, zaměřující se na podporu a rozvoj finanční gramotnosti a finančního vzdělávání v České republice.

Cílem organizace je zlepšit povědomí společnosti o podmínkách a možnostech v prostředí finančního trhu, zejména v rámci veřejných besed, přednášek a mnoha dalších aktivit pro všechny věkové skupiny, kterých se svět financí bezprostředně týká nebo týkat bude.

Dalším neméně podstatným cílem organizace je zapojit studenty středních a vysokých škol do aktivního vzdělávání, zlepšit jejich zájem o společenskou problematiku a zvýšit jejich možnosti uplatnění v budoucím profesním životě prostřednictvím stáží ve firmách a získáváním praxe.