Junior Achievement

Logo Junior AchievementTomáš Jan Baťa

JA je součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace, která je nejstarší a nejrozsáhlejší organizací tohoto druhu na světě. Byla založena v USA v roce 1919 a dnes působí již ve více než 120 zemích světa. Do programů JA se každoročně zapojí miliony žáků a studentů ve věku od 6 do 22 let.

Činnost organizace

Organizace nabízí mladým lidem příležitosti pro rozvoj klíčových schopností, díky nimž budou lépe připraveni čelit nástrahám trhu práce a reálného života. Dává jim jedinečnou příležitost vyzkoušet si podnikání už v rámci výuky a učit se přímo od úspěšných zástupců firem. Studenti si totiž v programu JA Studentská Firma staví vlastní, skutečnou firmu s reálným produktem nebo službou. Kromě toho JA také podporuje další vzdělávání a nabízí mladým lidem možnost účastnit se různých soutěží a projektů, s čímž se snažíme co nejvíce pomáhat. Předáváme své znalosti učitelům, kteří je poté mohou nabídnout žákům, školíme účastníky projektů i ředitele JA Studentské Firmy. Nejlepší studentská firma v této kategorii získá evropské ocenění ManpowerGroup Ready For Work.

Přehled programu a aktivit JA

Klíčovým faktorem vzdělávání jsou samozřejmě učitelé, proto JA věnuje stejnou péči i jim. Nabízí pedagogům nové znalosti a dovednosti v oblastech zaměřených na výuku a práci s mladými lidmi, seznamuje je s revolučními metodami „učení formou činností“ a přináší jim příležitost k navazování kontaktů a partnerství se zástupci firemní a podnikatelské sféry.

Pro někoho je učitelství zaměstnání, pro jiného poslání. Dobrovolným konzultantům JA nabízí příležitosti podílet se na vzdělávání nastupujících generací a pohybovat se v kreativním a inspirativním prostředí, které mladí lidé vytvářejí. Nabízené spektrum projektů neumožní žádnému účastníkovi, aby upadl do stereotypu. Pokud dobrovolní konzultanti reprezentují firmu, mohou si osobně vybrat a vychovat své budoucí zaměstnance a také poznat smýšlení a chování potenciálních nových klientů.

Firmám JA pomáhá šířit dobré jméno a pozitivní image, čímž se daná firma stává atraktivnější pro veřejnost. Kromě toho ale JA podporuje i současné zaměstnance firem – vzdělává je, motivuje, zlepšuje jejich prezentační a školicí dovednosti. JA také otevírá firmám cestu, jak své cenné know-how předávat nastupujícím generacím – a žádná práce, žádný nápad, žádná informace díky tomu nepřijde nazmar.

ManpowerGroup a Junior Achievement

Ready For Work

Co je nejlepší na Junior Achievement? Že to funguje! Absolventi programů JA jsou angažovaní, podnikaví, motivovaní, umí se lépe rozhodovat. Vstupují pak na trh práce s relevantními zkušenostmi, jsou mnohem lépe zaměstnatelní, dosahují vyšších příjmů. Víme, že mladí lidé jsou budoucností nás všech, a je pro nás důležité, aby naše společná budoucnost byla co nejlepší. Právě proto podporujeme Junior Achievement.

Naše cena ManpowerGroup Ready For Work, kterou každoročně předáváme v rámci evropského finále JA Europe Company of the Year Competition, oceňuje tým studentů, kteří v soutěži prokáží své klíčové pracovní kompetence budoucnosti: učenlivost, spolupráci, vytrvalost a kreativitu.

Přínos JA pro společnost

  • Vede mládež k zodpovědnému přístupu k životu a vlastní budoucnosti.
  • Pomáhá učitelům rozvíjet pedagogické schopnosti.
  • Na trh práce přivádí absolventy, kteří jsou vybaveni potřebnými
    dovednostmi a umí je použít v praxi.
  • Firmám dává možnost vybrat si ty správné zaměstnance.
  • Šíří etický přístup k podnikání.
  • Propojuje akademickou sféru a firemní komunitu.
  • Podporuje sociálně zodpovědné podnikání.

 

Homepage projektu Junior Achievement