Klub zaměstnavatelů

Logo Klubu zaměstnavatelů

Klub zaměstnavatelů propojuje firmy a střední i vysoké školy v České republice a umožňuje jejich efektivnější spolupráci. Svojí další činností zlepšuje kvalitu řízení HR, aktivně se podílí na rozvoji všech úrovní vzdělávání a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky v globálním měřítku. Své know-how sdílí na webu i na dalších médiích, což přispívá nejen k výměně zkušeností, ale i k popularizaci projektů a zvýšení vlivu HR sféry na potřebné oblasti. Kromě toho Klub zaměstnavatelů pořádá setkání HR leaderů s odborníky a diskuse na aktuální témata, semináře, workshopy a jiné akce napříč všemi regiony.

Hlavní ocenění Klubu zaměstnavatelů

Aktivity PMF

ZAMĚSTNAVATEL ROKU
Ocenění se uděluje již od roku 2003. Smyslem této soutěže je vyzdvihnout společnosti, které mají výborný přístup k zaměstnancům, a informovat o nich veřejnost.
Soutěž pomáhá rozvíjet oblast HR v České republice, a to bez rozdílu velikosti firmy, historie nebo zaměření. Hodnocení probíhá metodikou Saratoga.

Aktivity PMF

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI
V této soutěži přední zaměstnavatelé hodnotí fakulty vysokých škol. Fakulty jsou hodnoceny z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů.
Hodnocení probíhá transparentně. Soutěž je výbornou zpětnou vazbou pro školy a užitečnou informací pro uchazeče či jejich rodiče při rozhodování o dalším směru vzdělání.

ManpowerGroup a Klub zaměstnavatelů

Aktivity PMF

Jsme premium partnerem Klubu zaměstnavatelů. Podporujeme jej finančně, účastníme se pořádaných akcí a pomáháme i dalšími způsoby.

Generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová i náš manažer pro marketing a nábor Jiří Halbrštát jsou aktivními členy organizace. Jaroslava Rezlerová v roce 2018 předávala ocenění výhercům soutěže „Osobnost roku v oboru HR“.


Homepage Klubu zaměstnavatelů