People Management Forum

Logo People Management Forum
People Management Forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) je kvalifikovaným a nadšeným průvodcem na cestě transformace od řízení lidských zdrojů k vedení a angažovanosti lidí. Cílem PMF je být vyhledávaným poradcem a uznávanou autoritou pro všechny oblasti práce s lidmi. PMF poskytuje platformu pro výměnu informací, ověřených referencí a společných zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů, a usnadňuje vzájemnou komunikaci, a to především HR profesionálům a managementu. Filozofii PMF vyjadřuje heslo „Členové sobě“; fungování organizace je založeno na aktivní spolupráci všech členů.

Aktivity PMF

Aktivity PMF


POŘÁDÁNÍ AKCÍ – organizuje setkání pro své členy i odbornou veřejnost.

VYDÁVÁNÍ ČASOPISU – vydává měsíčník HR forum, čímž šíří důležité informace a inspruje čtenáře.

VZDĚLÁVÁNÍ HR ODBORNÍKŮ – umožňuje zájemcům vzdělávat se a odborně růst v rámci studijních programů v institutu.

SHROMAŽĎOVÁNÍ KNOW-HOW Z OBLASTI HR – nabízí veřejnosti know-how z oblasti HR prostřednictvím studií, návodů, článků, průzkumů a videí.

ORGANIZACE HREA – oceňuje nejlepší projekty a profesionály prostřednictvím ceny HR Excellence Award.

PODPORA STUDENTŮ – podporuje a oceňuje studenty HR a jejich spolupráci s manažery a pedagogy prostřednictvím Národní ceny absolventských prací.

HODNOTY – zkoumá funkci a ekonomický přínos hodnot etiky ve společnostech.

ROZESÍLÁNÍ INFORMAČNÍCH NOVINEK PMF – šíří informace o trhu HR, nových průzkumech a událostech.

ManpowerGroup a PMF

People Management Forum je profesní neziskovou organizací, sdružením právnických osob založeným roku 1993. Sdružuje zájemce z řad odborníků i veřejnosti o rozvoj jednotlivce, týmu i organizace. Členy People Managemet Fora je v současnosti téměř 250 organizací.
Generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová je členkou představenstva PMF a aktivně se podílí na činnosti společnosti.
Jiří Halbrštát, manažer pro marketing a nábor v ManpowerGroup, je členem redakční rady časopisu HR fórum a pravidelně se účastní pořádaných setkání, exchange meetingů i dalších akcí PMF.

Homepage People Management Forum