REVOLUCE DOVEDNOSTÍ: OD SPOTŘEBOVÁVÁNÍ PRÁCE K BUDOVÁNÍ TALENTŮ

27. 6. 2017

Revoluce dovedností - grafika

Tradiční obchodní modely přestávají fungovat. V důsledku digitalizace a robotizace výroby a služeb, zavádění umělé inteligence, stárnutí populace a celosvětová migrace obyvatel, ekonomická, sociální a politická polarizace společnosti, nakupování zboží a služeb přes internetové platformy a rozvoj alternativních forem práce, dochází k prudkým změnám fungování a poměru sil v mnoha sektorech ekonomiky. Platformy postupně nahrazují tradiční obchodní kanály (dodavatel, výroba, distribuce, spotřebitel) a zamíchaly karty v celé řadě odvětví. Hudební a filmový průmysl nebo videopůjčovny změnili iTunes a Google play. Revoluci v knihkupectví a později v online nákupu přinesl Amazon. Tradiční taxislužba se těžko vyrovnává z platformami Uber nebo Liftago. Provozovatelé hotelů vidí propady tržeb v důsledku rozmachu Airbnb. Platformy, jako například Zonky, začínají měnit způsob poskytování finančních půjček a investování. Easy task, Freelancer.com a Profinaut mění trh práce pro webdesignéry, grafiky, specialisty na marketing, copywritery, vývojáře, kodéry nebo překladatele. Dalším sektorem velké revoluce bude zřejmě logistika. Komu se změní business pod rukami příští rok?

Alibaba, Uber, Google a Amazon průkopníci dnešní doby

Učíme se fungovat v podnikatelském prostředí s vyšším rizikem a sníženými maržemi. Organizace musí být mnohem pohotovější než dříve, protože úspěch bude definován posunem k podnikání na základě platforem s dosahem na velké množství lidí. Důvěryhodná značka, která nepotřebuje rozsáhlou reklamu a má uživatelsky přívětivé rozhraní, může přes noc proniknout na nové trhy. Například Alibaba a Uber vytvářejí příležitosti za hranicemi svých zemí, s nižšími náklady a s neomezeným rozsahem. Hlasové ovládání a virtuální asistentky od Google nebo od Amazonu taktéž dláždí cestu pro tisíce online služeb – kuchařky, inteligentní ovládání domácnosti po správu internetových portfolií. Podnikatelé, vývojáři aplikací, lidé na volné noze, umělci, malé podniky i jednotlivci mohou být propojeni více než kdy dříve. Nejúspěšnější budou obchodní modely založené na internetových platformách, které umožňují vytvářet přímou interakci mezi výrobci a odběrateli, nebo dokáží propojovat lidi, kteří si na přímo bez prostředníků vyměňují zboží a služby. Schopnost firem vytvářet obousměrnou síťově propojenou lokální i globální interakci, která přináší vyšší rychlost a přidanou hodnotu pro obě strany výměny, bude představovat onu tenkou hranici mezi vítězi a poraženými.

Lidé chtějí sami rozhodovat o způsobu a místě výkonu své práce

Lidé si zvykají na získávání zboží, služeb, informací a zábavy online a přes internetové platformy. Stejnou přidanou hodnotu, jako u nákupu zboží a služeb, očekávají lidé i od zaměstnavatele a kariéry.

Jednotlivci (zákazníci i zaměstnanci) chtějí sami rozhodovat o tom, kde, co a jak budou používat, kde budou pracovat a žít. Lidé budou vyžadovat mnohem více než pouhý přístup k pracovním místům: budou požadovat hodnotu, možnost volby a individuální přístup, který by jim pomohl posunout se dále ve své kariéře i osobním životě. Čistě transakční vztahy nepovedou k budování důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ani loajálnosti vůči značce.

pc

Životní cyklus dovedností je dnes kratší a 65 procent pracovních pozic, které budou zastávat příslušníci generace Z, dnes ještě neexistuje. V době revoluce dovedností bude nutné mít opravdu silné zdroje nových talentů s relevantními dovednostmi a chutí se neustále učit novým věcem, jelikož nejdůležitější bude schopnost budovat zaměstnancům dlouhodobý kariérní růst, ne pouze vytvářet pracovní místa.

Model “práce na celý život” nahrazen modelem “práce na teď”

V minulosti byla zaměstnanecká práva, povinnosti a dokonce i ubytování vázána na zaměstnavatele (jako například Baťa). Urbanizací a rychlým růstem přinesly lidem větší možnost volby, kde pracovat. Model zaměstnanosti se vyvinul v „práci na celý život“, na základě vzájemné loajality, kdy byl mladý pracovník přijat do firmy a bez ohledu na dovednosti nebo postavení byly jeho schopnosti dál rozvíjeny, aby společnost mohla využívat návratnosti své investice až do konce jeho kariéry.

Pokles na trzích, tlak na ceny a propouštění tento model proměnily z „práce na celý život“ v „práci na teď“, čímž často došlo k zániku důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a vzniku přístupu „každý sám za sebe“. V důsledku tohoto vývoje vznikl model „kariéra pro mě“, kdy se spolu společnosti a jednotlivci domlouvají na podmínkách spolupráce, které jim vyhovují v daném okamžiku. Zaměstnavatelé se budou muset stále více snažit přilákat lidi, kteří nechtějí pracovat jako tradiční zaměstnanci, přičemž ti s nejžádanější kvalifikací si budou moci nejvíce diktovat podmínky.

učení

Dokumenty ke stažení

Revoluce dovedností – brožura