Poslední aktualizace: 17.06.2020

Informace o souborech cookies a reklamě

Klikněte na jeden z odkazů níže, abyste přešli na uvedenou část:

Informace o souborech cookies

Když navštívíte naše internetové stránky ("stránky"), můžeme shromažďovat některé Vaše informace pomocí automatizovaných způsobů, jako jsou soubory cookies, webové majáky (web beacons) nebo záznamy (logy) webových serverů. Informace, které tímto způsobem můžeme shromažďovat, zahrnují Vaší IP adresu, unikátní identifikátor zařízení, vlastnosti prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, informace o aktivitě na našich stránkách, data a časy návštěv našich stránek a další uživatelské statistiky.

"Cookie" je soubor, který webové stránky posílají do počítače návštěvníka nebo jiného zařízení připojeného k internetu za účelem jedinečné identifikace prohlížeče návštěvníka nebo k uložení informací nebo nastavení v prohlížeči.

"Webový maják", také známý jako internetový štítek, pixelový štítek nebo průhledný GIF, propojuje webové stránky na webové servery a jejich cookies a používá se pro přenos informací shromážděných prostřednictvím cookies zpět na webový server. Prostřednictvím těchto automatizovaných způsobů shromažďování můžeme získat "prokliková data", které jsou záznamem odkazů a jiného obsahu, na který návštěvník klikne při prohlížení webové stránky.

Naše stránky mohou používat tyto druhy souborů cookies:

a) Technické cookies

Technické cookies jsou ty, které používáme výhradně s cílem "provést přenos komunikace na síti elektronických komunikací nebo do té míry, do jaké je to nutně nezbytné pro poskytovatele služby informační společnosti, o kterou smluvní strana nebo uživatel přímo požádal."

b) Profilovací cookies

Profilovací cookies jsou zaměřeny na vytvoření uživatelských profilů. Využívají se k zasílání reklamních sdělení ve shodě s preferencemi projevenými uživatelem během navigace ve webové aplikaci. S ohledem na vysoce invazivní povahu těchto souborů cookies vůči uživatelům ze soukromé sféry, místní a evropská legislativa vyžaduje, aby byli uživatelé náležitě informováni o jejich používání k tomu, aby mohli poskytnout svůj platný souhlas.

Jak shromažďujeme informace automatizovaným způsobem

Během Vašeho klikání napříč našimi stránkami může být záznam Vaší aktivity zaznamenán a uchován. Rovněž propojujeme určité prvky informací, které shromáždíme automatizovanými způsoby, například informace o Vašem prohlížeči, s jinými informacemi, které jsme o Vás získali, abychom například věděli, zda jste otevřel(a) email, který jsme Vám poslali. Váš prohlížeč Vám může říct, jak být informován(a), když obdržíte určité druhy souborů cookies nebo jak určité druhy souborů cookies omezit nebo zablokovat. Váš prohlížeč Vám umožní soubory cookies zablokovat, avšak bez souborů cookies možná nebudete moci používat všechny prvky našich stránek. Před shromažďováním osobních údajů pomocí souborů cookies nebo podobným automatizovaným způsobem získáme Váš souhlas v rozsahu požadovaném právními předpisy.

Třetí strany poskytující aplikace, nástroje, widgety a plug-iny vyskytující se na našich stránkách, jako jsou nástroje sdílení sociálních médií, mohou také používat automatizované způsoby shromažďování informací týkajících se Vašich interakcí s těmito prvky. Tyto informace jsou sbírány přímo poskytovateli daných prvků a podléhají zásadám ochrany soukromí těchto poskytovatelů. Podle platného práva nejsme odpovědní za to, jakým způsobem tito poskytovatelé nakládají se získanými informacemi.

V rozsahu požadovaném platným právem získáme před shromážděním informací použitím souborů cookies nebo podobným automatizovaným způsobem Váš souhlas.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies, webových majáků, pixelů, záznamů (logů) webových serverů a jiných automatizovaných způsobů používáme pro účely, jako jsou

  • přizpůsobení našich stránek uživatelskému používání;
  • poskytování obsahu šitého na míru uživatelským zájmům a způsobu, jakým naši uživatelé používají naše stránky; a
  • správu našich stránek a jiných aspektů našeho podnikání.

Soubory cookies třetích stran

Na našich stránkách také využíváme analytické služby třetích stran, jako jsou Google Analytics a Adobe Omniture. Tito poskytovatelé analýz, kteří spravují tyto služby, používají technologie, jako jsou soubory cookies, záznamy (logy) webových serverů a webové majáky, aby nám pomohli analyzovat, jakým způsobem používáte naše stránky. Informace shromážděné těmito způsoby (včetně IP adresy) mohou být zveřejněny těmto poskytovatelům analýz a dalším třetím stranám, které informace používají, například, k hodnocení používání našich stránek. Pokud se chcete dozvědět o těchto analytických službách více a o možnosti odhlásit se, navštivte, prosím, následující stránky či stránky uvedené v příloze konkrétní země:

Profilování a zájmově orientovaná reklama

Na našich stránkách můžeme shromažďovat informace o Vaší online aktivitě, abychom Vám poskytli reklamu o produktech a službách šitých na míru Vašim individuálním zájmům. Pro tento účel můžeme také získávat informace z webových stránek třetích stran, na kterých jsou zveřejněny naše reklamy. V této části se dozvíte podrobnosti a vysvětlení, jak můžete uplatnit Vaše práva. Chcete-li o tom získat více informací nebo se odhlásit z reklamní sítě zájmově orientované reklamy, navštivte, prosím, zákaznickou stránku pro odhlášení aboutads.info/choices/.

Některé naše reklamy můžete vidět na jiných webových stránkách, protože využíváme reklamních sítí třetích stran. Prostřednictvím takových reklamních sítí můžeme zacílit naše odesílání zpráv prostřednictvím metod založených na demografii, zájmu, chování a kontextu. Prostřednictvím sítě reklam můžeme sledovat Vaše online aktivity v průběhu času shromažďováním informací automatizovanými způsoby, včetně použití souborů cookies třetích stran, záznamů (logů) webových serverů, pixelů a webových majáků. Reklamní sítě tyto informace používají k tomu, aby Vám zobrazily reklamy, které mohou být přizpůsobeny Vašim individuálním zájmům a předchozí aktivitě. Informace, které naše reklamní sítě mohou naším jménem shromažďovat, zahrnují údaje o vašich návštěvách webových stránek, které zveřejňují naše reklamy, jako jsou stránky nebo reklamy, které vidíte, a činnosti, které na webových stránkách uděláte. Toto shromažďování informací se uskutečňuje na našich stránkách, tak na stránkách třetích stran, které jsou součástí těchto reklamních sítí. Tento proces nám také pomáhá sledovat efektivitu našich marketingových snah. Pro získání informací o tom, jak se můžete z této reklamní sítě zájmově orientované reklamy odhlásit, prosím, navštivte aboutads.info/choices/. V rozsahu požadovaném právními předpisy předem získáme Váš souhlas k využití Vašich informací pro zájmově orientovanou reklamu

Naše stránky nejsou vytvořeny tak, aby reagovaly na žádost prohlížečů "nesledovat".

Informace shromážděné prostřednictvím plug-inů a widgetů třetích stran na našich stránkách (jako jsou informace vztahující se k vašemu používání nástrojů sdílení sociálních médií) jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto plug-inů a widgetů. Tyto informace podléhají zásadám ochrany soukromí těchto poskytovatelů plug-in a widgetů, přičemž nejsme odpovědní za to, jakým způsobem tito poskytovatelé nakládají se získanými informacemi.

Odkazy na stránky, aplikace a služby třetích stran

Pro Vaši potřebu a informovanost, mohou naše stránky obsahovat odkazy na stránky, aplikace a služby třetích stran, které mohou být provozovány společnostmi, které nespolupracují s naší společností. Tyto společnosti mají své vlastní zásady týkající se ochrany soukromí, které vám důrazně doporučujeme zvážit. Nejsme odpovědní za postupy jiných provozovatelů jakýchkoli stránek, aplikací nebo služeb v oblasti ochrany soukromí.

Aktualizace našich Informací o souborech cookies a reklamě

Tyto Informace o souborech cookies a reklamě (včetně jakýchkoliv příloh) jsou součástí našich Informací o zpracování osobních údajů a mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech ohledně ochrany soukromí a změny v právních předpisech. Ohledně významných změn Vás budeme informovat zveřejněním výrazného oznámení na našich stránkách s uvedením údaje o poslední aktualizaci v horní části oznámení.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k těmto informacím o souborech cookies a reklamě nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete použít následujících kontaktů:

ManpowerGroup s.r.o.

poštovní adresa: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
e-mailová adresa: [email protected]

Nastavení cookies

Vaše nastavení cookies můžete upravit zde:
Nastavení cookies: Cookie Settings

Výpis všech používaných cookies naleznete zde: manpowergroup.cz/cookie_list/