POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

ManpowerGroup(tm) je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. ManpowerGroup, společnost s obratem $22 miliard a s více než 60letou zkušeností v oboru, nabízí komplexní nabídku řešení v oblasti lidských zdrojů, která pomáhají klientům uspět v nastupující éře „talentismu“. Tato řešení pokrývají všechny potřeby zaměstnavatelů od vyhledání a náboru talentů, jejich hodnocení, trénink a rozvoj, řízení kariéry, po agenturní zaměstnávání a outsourcing. ManpowerGroup disponuje největší světovou sítí v oblasti lidských zdrojů s téměř 3900 pobočkami ve více než 80 zemích světa. Vytváří tak dynamickou kombinaci bezkonkurenční globální působnosti se znalostí a zkušenostmi na regionálních trzích práce, aby vyhověla potřebám svých 400 000 zákazníků ročně, k nimž se řadí jak menší a střední podniky všech odvětví, tak největší světové nadnárodní korporace. ManpowerGroup poskytuje svá řešení v rámci svých společností ManpowerGroup(tm) Solutions, Manpower(r), Experis(tm) a Right Management(r).

S více než šesti desítkami let zkušeností ve více než 80 zemích víme, jak čelit výzvám v lidských zdrojích, které trápí vás a vaši firmu. Můžeme vám dát to, co potřebujete – od krátkodobé pracovní síly až po vysoce účinná řešení, která rozjedou váš byznys.

POLITIKA KVALITY SPOLEČNOSTI
ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Podporujeme (CSR projekty)

doe_int_award_czech-mpw
srdcervaci
Nadace Křižovatka
Junior Achievement

Naši partneři

apps
fok
pmf
kz
amcham_logo
nfozp_logo
srdcervaci
logo_fo

Living Office ManpowerGroup

Moto: „Living Office je místo, kam chcete, ne musíte, chodit do práce.“

Může pracovní prostředí hrdě hlásat záměry firmy a vypovídat o jejích obchodních prioritách? Může ke všem, kteří do něj vstoupí, promlouvat o tom, kdo jste? Samozřejmě že může, ovšem většina pracovišť není takových. Převážná většina z nich nabízí standardizované univerzální řešení, které by stejně tak mohlo sloužit dalším budoucím nájemcům daného prostoru.

manpower_living_office_virtual

Moderní kanceláře by měly být přitažlivé, měly by umožňovat uplatnění a rozvoj schopností a dovedností každého jednotlivce a podporovat individualitu osobnosti, které představují hnací sílu inovace a výkonu a které uvedou strategii dané společnosti v život. Koncept Living Office poskytuje zaměstnancům něco, co nelze najít nikde jinde: duševní propojení s prací a kolegy, platformu pro vyšší výkonnost i efektivitu a přirozenější osobní prožitek spolupráce a tvoření.

Cílem konceptu Living Office je posun od jednotvárných zasedacích místností a standardizovaných pracovních míst směrem k uspořádání, které je rozmanitě a smysluplně rozvržené tak, aby vyhovělo požadavkům lidí zabývajících se různými činnostmi. „Nadšení a užitek, které jsou sdílené, vedou k lepším výsledkům jednotlivců i celých společností,“ říká Jan Bastař ze společnosti cre8, která unikátní koncept Living Office na českém trhu představuje a která také realizovala řešení nových prostor centrály ManpowerGroup a dvou jejích poboček v prostorách pražského Florentina.

Sám anebo v týmu

Bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte, jestli pracujete samostatně nebo v týmu, naleznete na každém pracovišti po celém světě zaměstnance zapojené do některé z těchto deseti typů činností. Living Office nabízí zaměstnancům deset možných rozvržení pracoviště. Každé z nich představuje takové prostorové řešení, které bere v potaz optimální uspořádání pracovních pomůcek, nábytkových prvků i celého okolního prostředí.

Jeho cílem je co nejlépe podporovat činnosti jednotlivců i týmů způsobem, který zaměstnanci opravdu pocítí a ocení. Každé prostředí Living Office se skládá z optimálně zvolených možných uspořádání a pomáhá tak uvést strategii dané společnosti v život. Aby se to podařilo, uspořádání prostoru by mělo lidi aktivovat a podporovat možností výběru a posilováním společenských vazeb – podobně jako v pulzujícím velkoměstě.

www.LivingOffice.cz

Události ČT24, 17.července 2015 – Reportáž z ManpowerGroup Living Office

Spolupráce s Úřady práce

PROJEKT „VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST! – PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI“

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti”, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.11.2014 do 30.6.2015 byla u zaměstnavatele/zprostředkovatele zaměstnání ManpowerGroup s.r.o. IČ: 411 94 659, v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na SÚPM částkou 435.326 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 370.027 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 65.299 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM jsou zaměřena na zajištění odborné praxe ve vystudovaném oboru či specializaci uchazečům do 30 let věku, absolventům středních, vyšších a vysokých škol. Podpora zaměstnávání uchazečů o zaměstnání do 30 let věku je v souladu s doporučením Rady (EPSCO) k Zárukám pro mladé 6944/13 ze dne 28. února 2013, které ukládá členským státům řešit rostoucí nezaměstnanost mladých osob v Evropské unii a přijímat příslušná opatření pro aktivizaci mladých lidí.

Evropská Unie

Evropský sociální fond

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost