Pomůžeme Vám využít nové příležitosti díky talentovaným lidem na Vaší straně

ManpowerGrouptm je společnost s více než 75 lety zkušeností v oboru, nabízí komplexní řešení v oblasti lidských zdrojů, která pomáhají klientům uspět v éře „talentismu“. Naše řešení pokrývají všechny potřeby zaměstnavatelů od vyhledání a náboru talentů přes jejich hodnocení, trénink a rozvoj až po agenturní zaměstnávání, outsourcing či outplacement.

ManpowerGroup disponuje největší světovou sítí v oblasti lidských zdrojů s téměř 3 900 pobočkami ve více než 80 zemích světa. Vytváříme tak dynamickou kombinaci globální působnosti se znalostmi a zkušenostmi na regionálních trzích práce. K našim kientům se řadí jak menší a střední podniky všech odvětví, tak i největší nadnárodní korporace. ManpowerGroup poskytuje řešení v rámci svých společností Talent Solutions, ManpowerManpower IT.

Najděte uplatnění po celé ČR. Od agenturního zaměstnávání přes brigády až po nabídky do kmene a manažerské i TOP manažerské pozice

Pro IT profesionály a firmy, kterým tito profesionálové scházejí a potřebují odborníky v oblasti IT
 

End-to-end řešení životního cyklu talentů, využijte služby RPO či Right Managementu
 

Hodnoty společnosti a cíle uržitelného rozvoje

Lidé

Víme, jak důležitá je práce v životě člověka. Jsme si vědomi toho, že k našemu úspěchu přispívají lidé (naši zaměstnanci, zákazníci a kandidáti), a proto se o ně staráme co nejlépe.

Znalosti

O své znalosti, zkušenosti a informace se dělíme. Každému dokážeme říci, co se aktuálně děje na trhu práce a co nás čeká v blízké budoucnosti. Aktivně podporujeme rozvoj a využíváme svých zkušeností ke zlepšování vztahů, nabízených řešení a poskytovaných služeb.

Inovace

Jsme na špičce vývoje ve světě práce. Snažíme se neustále inovovat, pracovat na sobě a vyvíjet se. Stále vymýšlíme nové způsoby, jak věci dělat lépe.

V roce 2015 všechny členské státy OSN přijaly 17 cílů udržitelného rozvoje, které ukazují směr, jakým by se mělo lidstvo ubírat v příštích 15 letech. Jednotlivé cíle jsou zaměřené na různé oblasti – od ekologie přes sociální situaci až po technologický pokrok – a napovídají nám, jakým způsobem můžeme přispět k jejich úspěšnému naplnění. Společnost ManpowerGroup uznává důležitost tohoto programu a aktivně se do něj zapojuje. Zaměřuje se zejména na následující 4 cíle:

  • Kvalitní vzdělávání
  • Rovnost mužů a žen
  • Důstojná práce
  • Méně nerovností

CSR projekty

V ManpowerGroup věříme, že mladí lidé jsou naší budoucností. Nesouhlasíme s obecně rozšířenými názory, že příslušníci nastupující generace nechtějí pracovat, nesnesou kritiku, jsou málo odolní, nestálí a chtějí dělat jen to, co je baví. Věříme, že v každém člověku dřímá potenciál, který jenom čeká na to, až bude probuzen. Tento potenciál nezávisí na pohlaví, barvě pleti, vzdělání nebo zázemí; každý člověk bez rozdílu má mít možnost připravit se na vstup do světa práce a svůj potenciál naplnit.

Vycházíme z cílů udržitelného rozvoje OSN. Naše uvažování stojí na třech pilířích:

  • READY FOR WORK – Je důležité připravit každého člověka na svět práce.
  • SKILLING UP – Schopnost učit se je klíčovou kompetencí budoucnosti.
  • INTEGRACE & INKLUZE – Každý má mít možnost pracovat a naplnit svůj potenciál.

Podporujeme dvě organizace neformálního vzdělávání, které intenzivně pracují s mladými lidmi:

Naši partneři

Jak to u nás vypadá / Living Office Manpowergroup

Moto: „Living Office je místo, kam chcete, ne musíte, chodit do práce.“

Může pracovní prostředí hrdě hlásat záměry firmy a vypovídat o jejích obchodních prioritách? Může ke všem, kteří do něj vstoupí, promlouvat o tom, kdo jste? Samozřejmě že může, ovšem většina pracovišť není takových. Převážná většina z nich nabízí standardizované univerzální řešení, které by stejně tak mohlo sloužit dalším budoucím nájemcům daného prostoru.

ManpowerGroup Living Office

Moderní kanceláře by měly být přitažlivé, měly by umožňovat uplatnění a rozvoj schopností a dovedností každého jednotlivce a podporovat individualitu osobnosti, které představují hnací sílu inovace a výkonu a které uvedou strategii dané společnosti v život. Koncept Living Office poskytuje zaměstnancům něco, co nelze najít nikde jinde: duševní propojení s prací a kolegy, platformu pro vyšší výkonnost i efektivitu a přirozenější osobní prožitek spolupráce a tvoření.

Cílem konceptu Living Office je posun od jednotvárných zasedacích místností a standardizovaných pracovních míst směrem k uspořádání, které je rozmanitě a smysluplně rozvržené tak, aby vyhovělo požadavkům lidí zabývajících se různými činnostmi. „Nadšení a užitek, které jsou sdílené, vedou k lepším výsledkům jednotlivců i celých společností,“ říká Jan Bastař ze společnosti cre8, která unikátní koncept Living Office na českém trhu představuje a která také realizovala řešení nových prostor centrály ManpowerGroup a dvou jejích poboček v prostorách pražského Florentina.

Sám anebo v týmu

Bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte, jestli pracujete samostatně nebo v týmu, naleznete na každém pracovišti po celém světě zaměstnance zapojené do některé z těchto deseti typů činností. Living Office nabízí zaměstnancům deset možných rozvržení pracoviště. Každé z nich představuje takové prostorové řešení, které bere v potaz optimální uspořádání pracovních pomůcek, nábytkových prvků i celého okolního prostředí.

Jeho cílem je co nejlépe podporovat činnosti jednotlivců i týmů způsobem, který zaměstnanci opravdu pocítí a ocení. Každé prostředí Living Office se skládá z optimálně zvolených možných uspořádání a pomáhá tak uvést strategii dané společnosti v život. Aby se to podařilo, uspořádání prostoru by mělo lidi aktivovat a podporovat možností výběru a posilováním společenských vazeb – podobně jako v pulzujícím velkoměstě.
 

  Události ČT24, 17.července 2015 (Reportáž z ManpowerGroup Living Office)

Spolupráce s Úřady práce

Projekt “Vzdělávejte se pro růst! – Pracovní příležitosti”

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti”, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.11.2014 do 30.6.2015 byla u zaměstnavatele/zprostředkovatele zaměstnání ManpowerGroup s.r.o. IČ: 411 94 659, v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na SÚPM částkou 435.326 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 370.027 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 65.299 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM jsou zaměřena na zajištění odborné praxe ve vystudovaném oboru či specializaci uchazečům do 30 let věku, absolventům středních, vyšších a vysokých škol. Podpora zaměstnávání uchazečů o zaměstnání do 30 let věku je v souladu s doporučením Rady (EPSCO) k Zárukám pro mladé 6944/13 ze dne 28. února 2013, které ukládá členským státům řešit rostoucí nezaměstnanost mladých osob v Evropské unii a přijímat příslušná opatření pro aktivizaci mladých lidí.