POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI DÍKY TALENTOVANÝM LIDEM NA VAŠÍ STRANĚ

ManpowerGrouptm je společnost s více než šedesáti lety zkušeností v oboru, nabízí komplexní řešení v oblasti lidských zdrojů, která pomáhají klientům uspět v éře „talentismu“. Naše řešení pokrývají všechny potřeby zaměstnavatelů od vyhledání a náboru talentů přes jejich hodnocení, trénink a rozvoj až po agenturní zaměstnávání, outsourcing či outplacement.

ManpowerGroup disponuje největší světovou sítí v oblasti lidských zdrojů s téměř 3 900 pobočkami ve více než 80 zemích světa. Vytváříme tak dynamickou kombinaci globální působnosti se znalostmi a zkušenostmi na regionálních trzích práce. K našim kientům se řadí jak menší a střední podniky všech odvětví, tak i největší nadnárodní korporace. ManpowerGroup poskytuje řešení v rámci svých společností Talent Solutions, Manpower a Experis.

Manpower
Manpower IT
Talent Solutions
ManpowerGroup

S více než šesti desítkami let zkušeností ve více než 80 zemích víme, jak čelit výzvám v lidských zdrojích, které trápí vás a vaši firmu. Můžeme vám dát to, co potřebujete. Tedy od krátkodobé pracovní síly až po vysoce účinná řešení, která rozjedou váš byznys.

HODNOTY SPOLEČNOSTI

Lidé

LIDÉ

Víme, jak důležitá je práce v životě člověka. Jsme si vědomi toho, že k našemu úspěchu přispívají lidé (naši zaměstnanci, zákazníci a kandidáti), a proto se o ně staráme co nejlépe.

Znalosti

ZNALOSTI

O své znalosti, zkušenosti a informace se dělíme. Každému dokážeme říci, co se aktuálně děje na trhu práce a co nás čeká v blízké budoucnosti. Aktivně podporujeme rozvoj a využíváme svých zkušeností ke zlepšování vztahů, nabízených řešení a poskytovaných služeb.

Inovace

INOVACE

Jsme na špičce vývoje ve světě práce. Snažíme se neustále inovovat, pracovat na sobě a vyvíjet se. Stále vymýšlíme nové způsoby, jak věci dělat lépe.

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

V roce 2015 všechny členské státy OSN přijaly 17 cílů udržitelného rozvoje, které ukazují směr, jakým by se mělo lidstvo ubírat v příštích 15 letech. Jednotlivé cíle jsou zaměřené na různé oblasti – od ekologie přes sociální situaci až po technologický pokrok – a napovídají nám, jakým způsobem můžeme přispět k jejich úspěšnému naplnění. Společnost ManpowerGroup uznává důležitost tohoto programu a aktivně se do něj zapojuje. Zaměřuje se zejména na následující 4 cíle:

4. Kvalitní vzdělání
5. Rovnost mužů a žen
8. Důstojná práce a ekonomický růst
10. Méně nerovností

CSR projekty

V ManpowerGroup věříme, že mladí lidé jsou naší budoucností. Nesouhlasíme s obecně rozšířenými názory, že příslušníci nastupující generace nechtějí pracovat, nesnesou kritiku, jsou málo odolní, nestálí a chtějí dělat jen to, co je baví. Věříme, že v každém člověku dřímá potenciál, který jenom čeká na to, až bude probuzen. Tento potenciál nezávisí na pohlaví, barvě pleti, vzdělání nebo zázemí; každý člověk bez rozdílu má mít možnost připravit se na vstup do světa práce a svůj potenciál naplnit.

Vycházíme z cílů udržitelného rozvoje OSN. Naše uvažování stojí na třech pilířích:
READY FOR WORK – Je důležité připravit každého člověka na svět práce.
SKILLING UP – Schopnost učit se je klíčovou kompetencí budoucnosti.
INTEGRACE & INKLUZE – Každý má mít možnost pracovat a naplnit svůj potenciál.

Podporujeme dvě organizace neformálního vzdělávání, které intenzivně pracují s mladými lidmi:

doe_int_award_czech-mpw
Junior Achievement

NAŠI PARTNEŘI

apps
pmf
kz
amcham_logo
fok

Jooble Práce v ČR

KE STAŽENÍ

LIVING OFFICE MANPOWERGROUP

Moto: „Living Office je místo, kam chcete, ne musíte, chodit do práce.“

Může pracovní prostředí hrdě hlásat záměry firmy a vypovídat o jejích obchodních prioritách? Může ke všem, kteří do něj vstoupí, promlouvat o tom, kdo jste? Samozřejmě že může, ovšem většina pracovišť není takových. Převážná většina z nich nabízí standardizované univerzální řešení, které by stejně tak mohlo sloužit dalším budoucím nájemcům daného prostoru.

ManpowerGroup Living Office

Moderní kanceláře by měly být přitažlivé, měly by umožňovat uplatnění a rozvoj schopností a dovedností každého jednotlivce a podporovat individualitu osobnosti, které představují hnací sílu inovace a výkonu a které uvedou strategii dané společnosti v život. Koncept Living Office poskytuje zaměstnancům něco, co nelze najít nikde jinde: duševní propojení s prací a kolegy, platformu pro vyšší výkonnost i efektivitu a přirozenější osobní prožitek spolupráce a tvoření.

Cílem konceptu Living Office je posun od jednotvárných zasedacích místností a standardizovaných pracovních míst směrem k uspořádání, které je rozmanitě a smysluplně rozvržené tak, aby vyhovělo požadavkům lidí zabývajících se různými činnostmi. „Nadšení a užitek, které jsou sdílené, vedou k lepším výsledkům jednotlivců i celých společností,“ říká Jan Bastař ze společnosti cre8, která unikátní koncept Living Office na českém trhu představuje a která také realizovala řešení nových prostor centrály ManpowerGroup a dvou jejích poboček v prostorách pražského Florentina.

Sám anebo v týmu

Bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte, jestli pracujete samostatně nebo v týmu, naleznete na každém pracovišti po celém světě zaměstnance zapojené do některé z těchto deseti typů činností. Living Office nabízí zaměstnancům deset možných rozvržení pracoviště. Každé z nich představuje takové prostorové řešení, které bere v potaz optimální uspořádání pracovních pomůcek, nábytkových prvků i celého okolního prostředí.

Jeho cílem je co nejlépe podporovat činnosti jednotlivců i týmů způsobem, který zaměstnanci opravdu pocítí a ocení. Každé prostředí Living Office se skládá z optimálně zvolených možných uspořádání a pomáhá tak uvést strategii dané společnosti v život. Aby se to podařilo, uspořádání prostoru by mělo lidi aktivovat a podporovat možností výběru a posilováním společenských vazeb – podobně jako v pulzujícím velkoměstě.

Homepage konceptu Living Office

Události ČT24, 17.července 2015 – Reportáž z ManpowerGroup Living Office

SPOLUPRÁCE S ÚŘADY PRÁCE

Projekt “Vzdělávejte se pro růst! – Pracovní příležitosti”

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti”, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.11.2014 do 30.6.2015 byla u zaměstnavatele/zprostředkovatele zaměstnání ManpowerGroup s.r.o. IČ: 411 94 659, v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na SÚPM částkou 435.326 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 370.027 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 65.299 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM jsou zaměřena na zajištění odborné praxe ve vystudovaném oboru či specializaci uchazečům do 30 let věku, absolventům středních, vyšších a vysokých škol. Podpora zaměstnávání uchazečů o zaměstnání do 30 let věku je v souladu s doporučením Rady (EPSCO) k Zárukám pro mladé 6944/13 ze dne 28. února 2013, které ukládá členským státům řešit rostoucí nezaměstnanost mladých osob v Evropské unii a přijímat příslušná opatření pro aktivizaci mladých lidí.

Evropská Unie

Evropský sociální fond

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost