Trendy a průzkumy

Novelizace zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce k 1. červenci 2024

Novela zákona o zaměstnanosti a s tím spojená méně rozsáhlá novela zákoníku práce vstoupila v platnost od 1. července 2024. Podstatnou změnou v novele zákoníku práce je pro zaměstnavatele evidence zaměstnanců pracujících na základě Dohod o provedení …

ManpowerGroup index trhu práce Q3 2024

Oživení na trhu práce: České firmy plánují ve 3. čtvrtletí více nabírat V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro první čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů …

66 % společností v ČR naskočilo na vlnu AI...

AI vytvoří více pracovních míst, ale největší brzdou je odpor zaměstnanců ke změnám a vysoké náklady V rámci našeho průzkum ManpowerGroup index trhu práce jsme se zeptali 525 zaměstnavatelů v ČR na …

Dynamické změny v automobilovém průmyslu a jejich dopad na...

  Celý svět prochází radikálními změnami, které ovlivňují všechny aspekty našeho života. Jinak tomu není ani v automobilovém průmyslu, který se proměňuje v souvislosti se zaváděním nových technologií, změnou v preferencích zákazníků či větším …

Co přinesla novela Zákona o zaměstnanosti

  Od 1. 1. 2024 vstoupila v platnost novela Zákona o zaměstnanosti, která se zaměřuje zejména na agenturní zaměstnávání, nelegální zaměstnávání a jeho postihování. Ke zpřísnění právní úpravy došlo v oblasti nelegálního a zastřeného zaměstnávání, při jejichž kontrolování …

Jiří Halbrštát pro idnes.cz: Výzvou bude naučit...

Absolventi už tolik netouží po práci v mezinárodních korporacích, kde budou jen malou součástí velkého anonymního kolosu, ale ideálem se stává práce ve startupech nebo neziskovém sektoru, protože tam lépe vnímají pozitivní …

Poptávka po tzv. „zelených dovednostech“ globálně roste, společnosti stále...

  S narůstajícími nároky na udržitelnost a ochranu životního prostředí ze strany spotřebitelů, investorů a politiků, dochází také k urychlení potřeby po ekologické transformaci podniků. Tato potřeba jde roku v ruce se vznikem nových zelených …

Popatnácté v řadě patříme mezi nejetičtější společnosti světa

  I v roce 2024 patříme do skupiny nejetičtějších společností světa a v našem oboru jsme stále jedinou společností s takto vysoce nastavenými etickými standardy, která byla oceněna více než desetkrát. Ocenění nám opět …

Jaroslava Rezlerová pro MF Dnes

Absolvent, kterému v hlavě zůstaly nějaké školní vědomosti, stihl při studiu „přičichnout“ k praxi a získat pracovní návyky, má chuť se dál vzdělávat a nemyslí si, že bude hned velet desetihlavému týmu za šesticifernou částku …

Trendy na trhu práce 2024: Éra adaptability

  V dynamickém prostředí trhu práce dochází k hlubokým změnám, které od základů mění to, jak definujeme práci. Technologický pokrok, globální konektivita a rychle se měnící socioekonomické struktury společně vyvolaly vlnu transformačních …

ManpowerGroup index trhu práce Q2 2024

Trh práce bude i ve 2. čtvrtletí brzdit, ale optimismus nadále převládá V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro první čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů v ČR …

Česko se v globálním žebříčku rovnosti propadá

Mezinárodní den žen je vhodnou příležitostí podívat se blíže na to, jak si ženy stojí na trhu práce, jestli jsou rovnoprávně odměňovány, jestli mají rovné kariérní příležitosti, či jak by měly …

Lenka Vokáčová: Novinky zákoníku práce

Diskusního pořadu Káva o čtvrté se zúčastnila Lenka Vokáčová, naše manažerka pro sociální odpovědnost. Společně s Terezou Stýblovou se věnovaly Novinkám v zákoníku práce. Některé zásadní změny vstoupily v platnost již v roce 2023 nebo …

Český trh práce nabízí kariérní příležitosti napříč...

Se stále sílící digitalizací a automatizací se překotně mění i trh práce. Poptávka po nových zaměstnancích tak prudce roste zejména v oblasti IT a moderních technologií. K jakým konkrétním změnám díky technologickému pokroku dochází? A jak mohou …

66 % zaměstnavatelů v ČR nemůže najít dostatek zaměstnanců...

Populace stárne, nové technologie proměňují pracovní místa a nová realita mění požadavky zaměstnanců Průzkum ukázal, že 66 % českých zaměstnavatelů se potýká s problémy při obsazování svých volných pracovních pozic. Nejvíce se s nedostatkem talentů …

ManpowerGroup index trhu práce Q1 2024

Firmy budou nadále v 1. čtvrtletí 2024 převážně nabírat zaměstnance, optimismus ale klesá V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro první čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů …

Novela zákoníku práce a jaké změny přinesla dohodářům

Novela zákoníku práce vstoupila v platnost 19. září 2023 a naprostá většina změn nabyla účinnosti již od 1. října. Vychází především ze směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách (EU) 2019/1152 a tzv. Work-life balance směrnici (EU) 2010/18. …

Nábor, rozvoj a produktivita v době nedostatku talentů

66 % zaměstnavatelů v ČR se potýká s problémy při obsazování pracovních pozic. Jak nedostatek zaměstnanců řeší? Tento průzkum navazuje na průzkum z března 2023 a odpovídá na otázky: 👉 Jak firmy přizpůsobují svoje strategie nedostatku …

ManpowerGroup index trhu práce Q4 2023

Optimismus na trhu práce pokračuje V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2023 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že …

Novela zákoníku práce a jak se změní home...

V době pandemie COVID-19 a následných vládních opatření jsme byli svědky rapidního nárůstu flexibilních forem zaměstnávání, především home office. Co původně vycházelo z nutnosti, se pro mnohé stalo preferovaným modelem i v době po pandemii. …

Jiří Halbrštát pro Souvislosti Plus

Společně s Janem Klusoněm, šéfem československé divize mediální platformy Welcome to the Jungle a Jakubem Rákosníkem, historikem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se Jiří Halbrštát, manažer marketingu a náboru ManpowerGroup, zaměřili na téma Čtyři …