Homeoffice jako benefit nebo standard

Zaměstnavatelé stále velmi obtížně obsazují volná pracovní místa. V některých oborech je to dokonce náročnější než před pandemií, která utlumila přirozenou fluktuaci zaměstnanců, protože se bojí jít k novému zaměstnavateli do nejistoty. Podle našeho průzkumu nemůže polovina zaměstnavatelů obsadit svá volná pracovní místa. Firmy musí nabízet lidem více, aby je přilákaly, ale mzdy rostou velmi rychle, stejně jako ceny dalších vstupů. Mnoho firem se snaží lidem nějak přilepšit a benefity jako stravenky a různé poukazy jsou pro firmy zajímavou cestou, protože se z nich jak firma, tak zaměstnanec nemusí platit sociální a zdravotní pojištění. Firmu tedy stojí tato „pobídka“ výrazně méně, než navýšení mezd a zároveň zaměstnanci neukousne zdanění a pojištění tak velkou část získané částky. Staly se ale takovým standardem a většina zaměstnanců je chápe jako normál, a ne jako výhodu a motivaci. Očekávání zaměstnanců se velmi změnilo a tento trend urychlila pandemie.

Lidé očekávají od života a od práce více. Hlavním benefitem pro zaměstnance jsou nyní věci, které si firma za peníze nekoupí, ale pro zaměstnance mají obrovskou hodnotu. Je to firemní kultura, přístup k zaměstnancům, smysl firmy a jejich pracovní role a vyvážení soukromého a pracovního života, s čímž je spojena možnost individuální volby v mnoha věcech, jako je hlavně délka pracovního úvazku, pracovní doby a možnosti práce z domova. Jsou samozřejmě různé typy lidí s různou motivací. Pro někoho je důležitý klid, stabilita, předvídatelnost práce a jistota. Pro něho bude důležitý příspěvek na dovolenou a důchodové pojištění a pak třeba to, že nebude mít místo ve velké kanceláři. Pro absolventy je častěji důležité už to, že firma jejich zaměstnávání podporuje a věnuje se jejich tréninku, rozvoji a časté změně, třeba v podobě horizontální rotace, kdy se může každý rok vyzkoušet jinou práci. Ti ocení dále třeba jazykové kurzy a možnost využívat cizí jazyky. Pro někoho je pochopitelně možnost učit se novým věcem ideál, pro někoho noční můra.

Ten správný balanc

Pandemie naučila firmy využívat homeoffice, což většina lidí vítá. Práce z domova nebyla před pandemií v ČR ve srovnání se západní Evropou příliš rozšířena. Je to dáno především kulturně a nedostatkem důvěry manažerů vůči podřízeným. Je potřeba si uvědomit, že s ohledem na strukturu zaměstnanosti v ČR je vzdálená práce aplikovatelná asi u 1 milionu zaměstnanců, což je pětina aktivní populace. Nejčastěji je to na pozicích v IT, kde je práce na dálku již dlouhou dobu součástí DNA organizací. Další nejčastější oblastí jsou obchodní pozice a zákaznický servis. U dalších pozic, kde prezence na pracovišti není nutná už záleží na přístupu firmy.

Nejštědřejší v tomto může to být většina kancelářských profesí, ať už to je personalistika, marketing, účetnictví atd. Firmy především hledají balanc mezi vzdálenou a prezenční prací. Uvědomují si, že nejvíce inovací vzniká při neformálních debatách u kávovaru nebo na chodbě mezi schůzkami. To se na on-line poradách těžko kompenzuje, stejně jako vytváření osobních vztahů a důvěry mezi lidmi nebo to usnadňuje zaučení a integraci do týmu a společnosti. Možnost pracovní flexibility zas umožňuje lidem lépe skloubit soukromý a profesní život.

Benefit, který není pro každého

Částečný homeoffice je aktuálně jeden z nejpoptávanějších benefitů a je to způsob, jakým se firmy snaží přilákat nové zaměstnance. Některé internetové portály tomu jdou naproti a umožňují filtrovat pozice podle specifických benefitů. Podle našeho průzkumu mezi zaměstnanci si chce naprostá většina lidí zachovat výhody flexibility, které získali během pandemie. Nejčastěji je požadován 2 až 3 dny homeoffice v týdnu. Z našich čísel vyplývá, že necelých 50 % si nadále zachovají možnost částečného homeoffice a 15 % umožní plný homeoffice. Týká se to ale jen pracovních rolí, kde je to možné. A to bývá stále častější zdroj vnitropodnikových konfliktů, kdy lidé, kteří musí denně dojíždět na pracoviště žádají nějakou kompenzaci, když benefit vzdálené práce nemohou využít. 30 % firem nám v průzkumu odpovědělo, že budou trvat na plné přítomnosti na pracovišti.

Dopady homeoffice na práci

Vzdálená práce přinesla kromě nových způsobů práce a zrychlení automatizace také důslednější způsoby hodnocení a řízení úkolů, což je pochopitelné a normální, ale pro některé zaměstnance je to nepříjemná změna. Řídit vzdálenou práci je pro vedoucí náročnější. Musí důsledně plánovat pro tým úkoly a vyhodnocovat je, mít nastavené strukturované týmové porady a častější individuální porady s každým členem týmu. To se při fyzické přítomnosti v kanceláři často zanedbává, protože je vždy možné kolegu odchytit a na cokoli se zeptat třeba u kávovaru. U podpůrných administrativních profesí se často přechází na tzv. ticketovací systémy, kdy se požadavek (například na instalaci tiskárny, vypracování analýzy atp.) neposílá kolegovy e-mailem, ale zadává se do systému, který pak vyhodnocuje vytížení zaměstnance, strukturu jeho úkolů a rychlost plnění. To se rozšiřuje do celé řady profesí, ne jen těch, které fungují vzdáleně bez přítomnosti na pracovišti.

Přihlaste se do našeho newsletteru.