Celý svět prochází radikálními změnami, které ovlivňují všechny aspekty našeho života. Jinak tomu není ani v automobilovém průmyslu, který se proměňuje v souvislosti se zaváděním nových technologií, změnou v preferencích zákazníků či větším důrazem kladeným na ochranu životního prostředí. Inovace jako elektromobily, autonomní řízení, propojená vozidla, sdílená mobilita atd., to vše zvyšuje poptávku po specifických dovednostech u zaměstnanců. Náš nový průzkum Automotive World of Work 2024 Outlook představuje několik trendů, které dnes ovlivňují automobilový průmysl a jeho pracovní sílu.

Bezpečnost na prvním místě, aneb pozor na kybernetické útoky

Není přehnané tvrdit, že automobilový průmysl se nachází uprostřed jednoho z nejdynamičtějších období v historii od zavedení montážní linky. V dnešní době se velký důraz klade na vývoj bezpečnostních technologií, které by mohly podle Evropské komise snížit riziko dopravního přetížení až o 15 %, a zabránit tak přibližně 5 000 úmrtí při dopravních nehodách ročně. Dnešní automobily mají okolo 100 různých senzorů, které vytváří nepřetržitý proud dat, která mohou podléhat kybernetickým útokům. V nedávném průzkumu společnosti PwC 100 % respondentů odpovědělo, že předpokládají zvýšení počtu kybernetických útoků na vozidla. 89 % se domnívá, že vysoká úroveň kybernetické bezpečnosti je významnou konkurenční výhodou.

Bezpečnější a propojenější vozidla jsou pro spotřebitele skvělou zprávou. Horší je to již s jejich opravou, kterou budou muset provádět kvalifikovaní odborníci a ty bude potřeba vyškolit. Tento fakt představuje pro odvětví klíčovou výzvu. Stejně tak bude pro automobilový průmysl výzvou najít talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti, či lidi se specifickými dovednostmi jako je analýza dat a strojové učení.

Přechod na místní trh a automatizace procesů

Ještě do nedávna bylo pro automobilový průmysl zcela běžné, že se dodavatelské řetězce nacházely i na opačné straně zeměkoule. Nedávné události jako COVID-19 nebo válka na Ukrajině ale ukázaly, jak mohou být tyto dodavatelské řetězce zranitelné. V důsledku toho je stále častější, že se výroba přesouvá blíže k zákazníkům. Dvě třetiny výrobců (64 %) potvrzují, že začali regionalizovat svoje dodavatelské řetězce. Z těch, kteří jsou v současné době závislí na vstupech do dodavatelského řetězce z jiného regionu (49 %), většina (89 %) uvádí, že se budou snažit tuto závislost časem snížit. Lokalizace řetězců bude vyžadovat specializované talenty, které v současné době nemusí v regionech existovat (např. těžba lithia pro baterie). To zvýší náborové procesy a potřebu školení pro pracovní sílu.

Kromě přechodu na místní trh je v automobilovém průmyslu také velmi aktuálním tématem automatizace. Jen v tomto sektoru je výroba podporována více než milionem robotů. Stále větší automatizace procesů bude tlačit na pokles pracovní síly, ale zároveň se bude zvyšovat potřeba kvalifikovanějších pracovníků, kteří budou umět stroje ovládat a v případě potřeby je opravovat.

Přechod na elektrický pohon

S rostoucí poptávkou po elektrickém pohonu dochází k dramatickému posunu od stoletého používání spalovacích motorů. Více elektromobilů na silnicích znamená větší poptávku po vybudování veřejné nabíjecí infrastruktury. V současné době existuje více než 2,7 milionu veřejných nabíjecích stanic po celém světě a roční nárůst počtu nabíjecích míst pro vozidla se vrátil k předpandemickému padesáti procentnímu růstu za rok. Odhaduje se, že do roku 2030 budou elektromobily představovat 40 % světového prodeje. To je zhruba pětinásobně více než počet elektromobilů prodaných v roce 2022, což znamená 40 milionů elektromobilů a dalších 20 milionů navíc.

Všechny tyto změny se dotknout také pracovní síly a nároků na jejich kvalifikaci. Stejně jako všechny věci kolem nás, i nabíjecí stanice potřebují údržbu a tím pádem technicky zdatné zaměstnance. Postupně se budou eliminovat pozice, které jsou spojené s výrobou spalovacích vozů, což může vytvářet třenice mezi skupinami pracovníků. Velmi důležité tak bude zavedení účinných pracovněprávních vztahů a zapojení zaměstnanců do přechodu k elektrifikaci. V tomto odvětví poroste také počet zelených pracovních pozic s tím, jak budou výrobci aut hledat způsob, jak snížit uhlíkovou stopu. V důsledku toho 73 % zaměstnavatelů automobilového průmyslu uvádí, že v současné době nabírá nebo aktivně plánuje nabírat pracovníky na ekologická pracovní místa.

Vyšší rychlost při náboru

Se stárnutím obyvatelstva, snižováním porodnosti a negativním vnímáním průmyslového odvětví, bude hledání kvalifikovaných lidí pro automobilový průmysl přetrvávajícím problém.

Jak vyřešit nedostatek talentů v automotive

Jak jsme již zmiňovali v předchozích průzkumech, větší šanci by se mělo dávat ženám. I když je automobilový průmysl vnímaný spíše jako mužská záležitost, současné podmínky, které panují v továrnách jsou neporovnatelně lepší než v minulosti, a vytvářejí tak příležitosti i pro větší zapojení žen. V současné době je v automobilovém průmyslu zaměstnáno pouze 27 % žen, přitom ženy tvoří polovinu celkové pracovní síly. Další možností, jak řešit problém s nedostatkem pracovní síly, je nabídnout větší flexibilitu, což dělá již 31 % zaměstnavatelů. Zvažuje se také zvýšení platu (30 %), využívání nových zdrojů při hledání talentů (26 %) a nabízení nástupních bonusů (25 %).

Zaměstnavatelé v tomto odvětví musí vytvořit jedinečnou hodnotu pro zaměstnavatele (EVP) a neustále ji zlepšovat. Důležité bude také implementovat koncepci DEIB (diverzita, rovnost, začleňování a příslušnost).

Všechny tyto změny, které jsme uvedli výše, se týkají celosvětového automobilového odvětví včetně České republiky. Vzhledem k tomu, jak je Česká republika na automobilovém průmyslu závislá, bude pro firmy v tomto odvětví velmi důležité, aby na přicházející změny v čas reagovaly.

Přihlaste se do našeho newsletteru.