I v roce 2024 patříme do skupiny nejetičtějších společností světa a v našem oboru jsme stále jedinou společností s takto vysoce nastavenými etickými standardy, která byla oceněna více než desetkrát. Ocenění nám opět udělil institut Ethisphere®, který každoročně vybírá a oceňuje společnosti za praktikování etických zásad a společenské odpovědnosti.

Jsme motivováni se i nadále zlepšovat

„Umožnit lidem, aby si budovali svoji konkurenceschopnost na trhu práce a prosperitu prostřednictvím přístupu ke smysluplné práci, je naším posláním,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ManpowerGroup Jonas Prising. „Toto ocenění je důkazem obětavosti našich více než 29 000 zaměstnanců po celém světě, kteří využívají potenciál každého jednotlivce k naplnění jejich kariérních aspirací. Motivuje nás to nadále zvyšovat laťku – využívat svůj vliv k podpoře pokroku v oblasti řešení společenských výzev, jako je klima a nerovnost, a formovat spravedlivou a udržitelnou budoucnost práce pro všechny.“

“Ocenění nejetičtějších firem světa® je vždy inspirativní. Díky přísnému procesu hodnocení vidíme odhodlání těchto organizací neustále zlepšovat své postupy v oblasti etiky, dodržování předpisů a řízení ve prospěch všech zúčastněných stran,” řekla Erica Salmon Byrne, ředitelka pro strategii a výkonná předsedkyně společnosti Ethisphere.

O institutu Ethisphere®

Institut Ethisphere® každoročně oceňuje společnosti za praktikování etických zásad a společenské odpovědnosti. Posuzuje pozitivní dopady na zaměstnance, lokální komunity a širší okruh zainteresovaných stran, které přispívají k udržitelným, dlouhodobým a ziskovým obchodním výsledkům. Hodnocení World’s Most Ethical Companies® je založeno na vlastním dotazníku Ethisphere Ethics Quotient®, který zahrnuje více než 240 otázek týkajících se firemní kultury, environmentálních a sociálních postupů, etických aktivit, dodržování předpisů, řízení organizace, diverzity a dalších iniciativ. Údaje z dotazníku procházejí poté kvalitativní analýzou, kterou provádí skupina odborníků, kteří stráví tisíce hodin prověřováním a hodnocením každoroční skupiny uchazečů. Tento náročný proces je zárukou toho, že ocenění získají skutečně nejetičtější organizace z celého světa a napříč odvětvími.

V roce 2024 bylo oceněno 136 společností z 20 zemí a 44 odvětví. Kompletní seznam nejetičtějších společností světa pro rok 2024 a metodiku naleznete zde.

Etické zásady a společenská odpovědnost pro nás nejsou pouze „buzz words“

Naše společnost se dlouhodobě řídí etickými zásadami, které jsou součástí naší DNA, a to již od našeho založení v roce 1948. Důkazem našeho odhodlání není pouze výše zmíněné ocenění, ale také dodržování naší ESG strategie „Our Working to Change The World Plan“. Ta se zaměřuje na tři hlavní pilíře, prostřednictvím kterých se snažíme zlepšovat svět.

Planeta 🌎

V rámci této oblasti jsme se zavázali snížit emise do roku 2030 a do roku 2045 nebo dříve dosáhnout dokonce nulových emisí. Jsme tak jedna z prvních společností v rámci našeho odvětví, která si cíle v této oblasti nastavila a postupně je naplňuje.

Lidé & Properita 🧑‍🤝‍🧑

V této oblasti jsme se zavázali být tvůrci talentů. Snažíme se zvyšovat zaměstnatelnost a prosperitu příjmů prostřednictvím kariérního poradenství, hodnocení, koučování, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace – a, poskytovat smysluplnou práci pro všechny -a prosazovat rozmanitost, rovnost, začlenění a sounáležitost na pracovišti, upřednostňovat zdraví a pohodu lidí a zavázat se k flexibilním pracovním modelům, které umožní většímu počtu lidí zapojit se do pracovního procesu.se snažíme prosazovat rozmanitost, rovnost, začlenění a prosperitu pro všechny. Snažíme se utvářet talenty, po kterých je u řady organizací zvýšená poptávka a to tak, že spojujeme lidi se smysluplnými pracovními příležitostmi či podporujeme větší zapojení žen do vedoucích pozic

Principy řízení organizace 🌃

V rámci této oblasti se zavazujeme k odpovědnému a transparentnímu podnikání, stanovujeme vysoké etické standardy pro naše odvětví a dodavatelský řetězec a přijímáme osvědčené postupy správy a řízení společnosti.

Naším dlouhodobým cílem je spojovat lidi se smysluplnou a udržitelnou prací. Rádi byste se dozvěděli více o tom, jak lze prostřednictvím smysluplné a udržitelné práce změnit svět? Podívejte se blíže na naši strategii a ESG report.

Přihlaste se do našeho newsletteru.