V ManpowerGroup jsme hrdí na to, že naše společnost byla institutem Ethisphere® již potřinácté uznána jednou z nejetičtějších společností na světě.
 I nadále jsme jedinou společností v našem oboru s takto vysoce nastavenými etickými standardy.

Institut Ethisphere® každoročně oceňuje společnosti za praktikování etických zásad a společenské odpovědnosti. Posuzuje pozitivní dopady na zaměstnance, komunity a širší okruh zainteresovaných stran, které přispívají k udržitelným, dlouhodobým a ziskovým obchodním výsledkům. Společnosti jsou hodnoceny v kategoriích jako je správa a řízení, etika a dodržování předpisů, vedení, pověst, kultura, životní prostředí a sociální dopad.

Ocenění si velmi vážíme a věříme, že jsme jej získali díky našemu přístupu:

✔️ Lidé – naši zaměstnanci jsou každodenní hnací silou naší pevné etické kultury.
✔️ ESG strategie – jsme odhodláni dodržovat zásady ESG, především se soustředíme na “G” (Governance), řízení naší obchodní činnosti, a to tak, že provozujeme odpovědné a transparentní podnikání.
✔️ Naše poslání – od našeho založení jsme přesvědčeni, že dobře podnikat znamená přispívat společnosti jako celku. I dnes pokračujeme v naplňování tohoto poslání a vytváříme širší společenské hodnoty tím, že lidem nacházíme smysluplné a udržitelné zaměstnání.

Etická kultura společnosti je velmi důležitá hned z několika důvodů:

Nové etické výzvy

Organizace nyní musí zvládat nové etické výzvy – pokračující rozvoj technologií, bezprecedentní přístup k datům a informacím, získávání důvěry a nové požadavky transparentnosti na pracovišti.

Etická kultura zaměstnavatele

Po kvalifikovaných pracovnících je stále vysoká poptávka a pro lidi s žádanými dovednostmi se otevírá více možností než kdy jindy. Etická kultura zaměstnavatele může být jedním z klíčových rozlišovacích prvků, který firmám umožní přilákat ty nejlepší talenty.

Obchodní praktiky

Být uznáván jako lídr v oblasti etických obchodních praktik má zároveň přímý dopad na hodnotu společnosti. Vysoké etické standardy jsou diferencujícím faktorem i pro naše klienty a zákazníky. Ve světě složitých globálních dodavatelských řetězců se transparentnost stala očekávanou součástí našeho podnikání.

Nejen etické standardy pomáhají udržet talenty

Budoucnost práce se netýká jen technologií, robotiky nebo strojového učení, musí se také zaměřit na rodiny, nabídnout pečujícím osobám flexibilitu, v hodnocení práce upřednostnit výkon před přítomností na pracovišti a přilákat a udržet tak ty nejlepší a nejschopnější zaměstnance.

Cílem naší společnosti ManpowerGroup je spojovat lidi se smysluplnou a udržitelnou prací. Rozumíme tomu, jak důležitá je důvěra a transparentnost, a jsme hrdí na to, že nastavujeme vysoký etický standard pro celé naše odvětví. Působíme ve více než 75 zemích světa, spolupracujeme se stovkami tisíc zaměstnavatelů. Prosazujeme nejvyšší etické standardy obchodního chování a odpovědného zaměstnávání v regionech a odvětvích po celém světě.

Našimi vysokými etickými standardy se řídíme i v současné době, kdy se intenzivně věnujeme lidem z Ukrajiny, kteří před válečnou agresí utíkají do mnoha států Evropy. V ManpowerGroup spolupracujeme s kolegy z Polska, Slovenska a dalších evropských zemí, abychom pomohli uprchlíkům přesídlit se, rekvalifikovat a najít smysluplnou práci. Spolupracujeme také s našimi klienty a revidujeme náborové požadavky tak, aby otevřené pracovní příležitosti byly vhodné zejména pro ženy, které tvoří vysoký podíl migrantů. Usilujeme o zprostředkování smysluplného a udržitelného zaměstnání pro všechny.

Přihlaste se do našeho newsletteru.