Ethical Company 2023

Jsme hrdí na to, že naše společnost byla institutem Ethisphere® již počtrnácté jmenována jednou z nejetičtějších společností na světě. Jsme stále jedinou společností v našem oboru s takto vysoce nastavenými etickými standardy.

Na etice záleží

Institut Ethisphere® každoročně oceňuje společnosti za praktikování etických zásad a společenské odpovědnosti. Posuzuje pozitivní dopady na zaměstnance, lokální komunity a širší okruh zainteresovaných stran, které přispívají k udržitelným, dlouhodobým a ziskovým obchodním výsledkům. Proces hodnocení je založen na patentovaném etickém kvocientu společnosti Ethisphere. Zahrnuje více než 200 otázek týkajících se firemní kultury, environmentálních a sociálních postupů, etických aktivit, dodržování předpisů, řízení organizace, diverzity a dalších iniciativ.

“Na etice záleží. Organizace, které se zavazují k bezúhonnosti podnikání nejenže zvyšují standardy a očekávání u všech, mají ale také lepší dlouhodobé výsledky,” uvedla generální ředitelka společnosti Ethisphere Erica Salmon Byrne. “Držitelé ocenění Most Ethical Company (Nejetičtější společnost světa) nás inspirují. Obdivuhodné je jejich odhodlání mít skutečný dopad na své zainteresované strany a vést obchodní společnost způsobem založeným na hodnotách. Gratulujeme společnosti ManpowerGroup k získání právoplatného místa v komunitě nejetičtějších společností světa.”

V roce 2023 bylo oceněno 135 společností z 19 zemí a 46 odvětví. Kompletní seznam nejetičtějších společností světa pro rok 2023 a metodiku naleznete zde.

Ocenění si velmi vážíme a věříme, že jsme jej získali díky našemu přístupu

✔️ Lidé – Lidé a jejich prosperita jsou základem našeho podnikání a jsou také základem naší strategie ESG.
✔️ ESG strategie – Jsme odhodláni dodržovat zásady ESG, provozujeme odpovědné a transparentní podnikání.
✔️ Naše poslání – Od našeho založení v roce 1948 jsme přesvědčeni, že dobře podnikat znamená přispívat společnosti jako celku. Stále usilujeme o naplňování tohoto poslání a vytváříme širší společenské hodnoty tím, že lidem nacházíme smysluplné a udržitelné zaměstnání.

Etická kultura společnosti je velmi důležitá hned z několika důvodů

NOVÉ ETICKÉ VÝZVY

Organizace nyní musí zvládat nové etické výzvy – pokračující rozvoj technologií, bezprecedentní přístup k datům a informacím, získávání důvěry a nové požadavky transparentnosti na pracovišti.

ETICKÁ KULTURA ZAMĚSTNAVATELE

Po kvalifikovaných pracovnících je stále vysoká poptávka a pro lidi s žádanými dovednostmi se otevírá více možností než kdy jindy. Etická kultura zaměstnavatele může být jedním z klíčových rozlišovacích prvků, který firmám umožní přilákat ty nejlepší talenty.

OBCHODNÍ PRAKTIKY

Být uznáván jako lídr v oblasti etických obchodních praktik má zároveň přímý dopad na hodnotu společnosti. Vysoké etické standardy jsou diferencujícím faktorem i pro naše klienty a zákazníky. Ve světě složitých globálních dodavatelských řetězců se transparentnost stala očekávanou součástí našeho podnikání.

Nejen etické standardy pomáhají udržet talenty

Budoucnost práce se netýká jen technologií, robotiky nebo strojového učení, musí se také zaměřit na rodiny, nabídnout pečujícím osobám flexibilitu, v hodnocení práce upřednostnit výkon před přítomností na pracovišti a přilákat a udržet tak ty nejlepší a nejschopnější zaměstnance.

Cílem naší společnosti ManpowerGroup je spojovat lidi se smysluplnou a udržitelnou prací. Rozumíme tomu, jak důležitá je důvěra a transparentnost, a jsme hrdí na to, že nastavujeme vysoký etický standard pro celé naše odvětví. Působíme ve více než 75 zemích světa, spolupracujeme se stovkami tisíc zaměstnavatelů. Prosazujeme nejvyšší etické standardy obchodního chování a odpovědného zaměstnávání v regionech a odvětvích po celém světě.

Přihlaste se do našeho newsletteru.