ManpowerGroup, jedna z největších světových pracovních agentur (společností), vydala zprávu popisující jak technologická revoluce navždy změní trh práce. Zprávu s názvem „Revoluce dovedností” představila na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku, kde se setkávají nejmocnější političtí a ekonomičtí leadeři světa.

V rámci průzkumu více než 18 000 zaměstnavatelů napříč 43 zeměmi a šesti průmyslovými odvětvími bylo dotázáno:

  • jaký dopad bude mít automatizace na počet zaměstnanců v příštích 2 letech
  • jaké pozice/funkce budou nejvíce zasaženy
  • jakou strategii zvolí, aby zajistili potřebné dovednosti související s technologickým pokrokem

Více než 90% zaměstanavatelů očekává, že jejich společnost bude v příštích 2 letech ovlivněna digitalizací a automatizací.

Přestože technologický vývoj způsobí větší automatizaci a sníží počet zaměstnanců nebo zpomalí růst v jejich najímání v některých oblastech, bude podle společnosti ManpowerGroup tento vývoj současně vytvářet mnoho nových pracovních příležitostí. Klíčové ovšem bude dát pracovníkům na celém světe možnost se změnám přizpůsobit formou zvyšování nebo změnou své kvalifikace tak, aby byli schopni nově vytvořené pozice vykonávat. Společnosti tedy budou budou muset investovat do svých pracovníků formou různých školení, kurzů nebo vzdělávacích programů.

„Jsme svědky počátku „Revoluce dovedností”, kde pomáhat lidem zvyšovat svou kvalifikaci a přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám na trhu práce bude hlavní výzvou naší doby pro jednotlivce, firmy a stát. Lidé se správnými dovednostmi si budou moci stále více vybírat jak, kde a kdy budou pracovat a budou vytvářet nové příležitosti“, řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR a SR a dodává: „Ti ostatní se budou dívat do budoucnosti a nebudou schopni vidět, jak se mohou jejich životní podmínky zlepšit. Tato polarizace populace, která se právě odehrává před našima očima, není dobrá ani pro společnost ani pro podnikání. Potřebujeme agresivní rozvoj dovedností zaměstnanců, abychom zmírnili rozšiřující se propast mezi těmi co mají a těmi co nemají potřebné dovednosti. Nyní je čas, aby lídři byznysu a politiky reagovali na danou situaci a byli zodpovědní: nemůžeme zpomalit rychlost technologického pokroku či globalizace, ale můžeme investovat do růstu dovedností zaměstnanců, abychom zvýšili odolnost a pružnost našich lidí a organizací. Jednotlivci se rovněž potřebují seberealizovat a mít schopnost učit se nové dovednosti, aby zůstali zaměstnatelní. Musíme přijmout okamžité kroky ke zrychlení zvyšování kvalifikace a rekvalifikace stávajících zaměstnanců s cílem mít pracovní sílu s dovednostmi potřebnými v budoucnosti. Musíme se také zaměřit na skupiny lidí, kteří momentálně nemají dostatek vhodných příležitostí na trhu práce. Musíme být připraveni na nová pracovní místa a nové dovednosti budoucnosti. Jsme na počátku “Revoluce dovedností”.“

Připraví digitalizace lidi o práci?

Přes veškeré obavy, že technologický pokrok zničí pracovní místa, průzkum ManpowerGroup ukazuje, že pro většinu podniků se nic nezmění (64%) a naopak více firem počítá s navyšováním počtu zaměstnanců (19%) než s jeho snižováním (12%).

Kde digitalizace zvýší nebo sníží počet zaměstnanců?

Tato mapa ukazuje, kde ve světě budou pracovníci s největší pravděpodobností nejvíce zasaženi – a konkrétně je to Indie. Přibližně čtvrtina zaměstnavatelů v Indii očekává snižování počtu zaměstnanců, podobně je na tom Slovinsko, Slovensko a Bulharsko. Zaměstnavatelé v Itálii, Guatemale a Peru jsou nejvíce optimističtí. Očekávají nárůst pracovních míst okolo 20 – 40%. Česká republika je v tomto směru neutrální. „Zaměstnavatelé očekávají změny. Tři ze čtyř vedoucích pracovníků věří, že automatizace bude vyžadovat nové dovednosti v průběhu příštích několika let,“ řekl ManpowerGroup ve své zprávě s odvoláním na údaje společnosti Deloitte.

Skvělý výhled do budoucnosti mají lidé v IT, HR a v oblasti obchodu a péče o zákazníky

Vznik nejvíce nových pracovních míst lze očekávat v IT (26%), HR (20%) av oblasti obchodu a péče o zákazníky (15%). Manpower poukazuje na to, že „cykly dovednosti jsou kratší než kdy předtím a 65% pracovních pozic, které bude generace Z vykonávat dosud ani neexistují.“ To znamená, že je nezbytné, aby se zaměstnavatelé zaměřili na nové dovednosti, které je třeba u zaměstnanců rozvíjet.

Roboti nenahradí lidi, ale budou je doplňovat

Zpráva ukazuje, že roboti pravděpodobně nahradí spíše některé aktivity v rámci dané pozice, nežli celou pozici. “Kreativita, emoční inteligence a kognitivní flexibilita jsou klíčové lidské dovednosti a umožňují tak lidem zvyšovat svou efektivitu pomocí robotů než být jimi nahrazeni.”, říká Jaroslava Rezlerová.

Přihlaste se do našeho newsletteru.