Se stále sílící digitalizací a automatizací se překotně mění i trh práce. Poptávka po nových zaměstnancích tak prudce roste zejména v oblasti IT a moderních technologií. K jakým konkrétním změnám díky technologickému pokroku dochází? A jak mohou firmy najít kvalitní IT specialisty?

Ekonomika i společnost prochází velkými a rychlými proměnami, dokonce nejrychlejšími v historii. Způsobuje je především demografický vývoj, technologická revoluce a sociální změny. Populace stárne. Ve společnosti je ročně více lidí, kteří odejdou do důchodu než těch, kteří dokončí studium. To hraje do karet absolventům, protože tím pádem snadněji hledají práci. Očekáváme, že poptávka po absolventech bude v ČR nadále růst a firmy budou ochotné stále více investovat do jejich přípravy a rozvoje. Především v technických oborech se firmy o studenty perou již na partnerských školách. Běžně nabízejí stáže při studiu a podílí se na výuce.

Nové příležitosti

Nabídka pozic v oblasti moderních technologií prudce roste. V důsledku technologické revoluce neustále vznikají nové profese, jiné zanikají a náplň většiny z nich se proměňuje a technologie více ovlivňují samotnou podobu práce. Ty musí někdo vyvíjet, implementovat a udržovat. Vznikají také nová odvětví a technologické oblasti, kam je třeba najít nové zaměstnance, a to ať se jedná o automatizaci výroby a firemních procesů, vývoj aplikací, využití umělé inteligence, kybernetickou bezpečnost, datovou analýzu nebo elektromobilitu a fotovoltaiku.

IT specialisté jsou žádaní

Českému trhu práce dominuje oblast výroby a logistiky. V obou probíhají velké změny spojené se vzestupem technologií a otevírá se zde moře IT příležitostí. S digitalizací výroby prudce roste poptávka po specialistech, jako jsou vývojáři digitálních dvojčat, virtuální simulace výrobků a procesů, rozšířené reality, datových toků nebo specialisté na kybernetickou bezpečnost. K podobně revolučním změnám dochází třeba i v bankovnictví a financích.

Diverzita a příležitosti pro ženy v IT

Sledujeme také větší zájem IT firem o ženy a naši klienti dokonce často ženy do týmů požadují, protože tím zvyšují diverzitu. Ženy totiž do kolektivu přinášejí více soft skills, komunikačních dovedností i jiný pohled na věc. IT firmy nejsou k ženám nikterak nepřátelské, jak by se mohlo zdát. Naopak často investují mnoho peněz do toho, aby jich přilákaly co nejvíce. Genderově vyvážená skladba týmů je dobrá pro jejich lepší fungování. Změny ale budou pozvolné, alespoň dokud budou samy ženy vnímat technologie jako mužskou záležitost.

Jak oslovit IT specialistu?

Nábor technologických profilů je velmi specifický. Tito lidé velmi málo reagují na internetovou inzerci. Je potřeba je oslovovat napřímo a nabídku dobře personalizovat. Rozhodují hlavně používané technologie, cíl projektu a způsob projektového řízení. Nejen u studentů a rodičů malých dětí navíc rezonují nadprůměrné možnosti flexibility v IT sektoru.

Česko jako globální IT centrum

Česko je více než 15 let vyhledávanou destinací pro globální technologická a IT servisní centra. Ta pomáhají jednak lákat experty ze zahraničí, ale také vychovávat české specialisty a zatraktivňovat tento obor pro studenty. Z toho v důsledku těží i české IT firmy. Statistiky tak ukazují, že nejrychleji se v Česku zvyšuje počet zaměstnanců právě na IT pozicích.

JIŘÍ HALBRŠTÁT
Manažer náboru a marketingu ManpowerGroup

Originální článek najdete na webu info-lifestyle.cz

Přihlaste se do našeho newsletteru.