Koronavirus a jeho vliv na vývoj trhu práce

Současná situace kolem koronaviru rychle mění trh práce. Některé firmy se v důsledku preventivních opatření a samotného šíření viru mohou dostat do existenčních problémů, jejichž řešení bude velmi obtížné. Zdraví (nejen) zaměstnanců je však na prvním místě, a proto se všichni chtě nechtě musí nesnadné situaci přizpůsobit.

Aktuální situace

Tento týden mnohé firmy umožnily home office zaměstnancům, kteří mohou pracovat distančně, a zároveň řeší náhrady za rodiče, kteří hlídají děti, za lidi v karanténě nebo za polské či slovenské „pendlery“, kteří se nemohou dostat přes hranice kvůli frontám u kontrol. Kromě toho se však zastavil nábor ze zahraničí na všechny typy pozic, a to je pro firmy citelná ztráta.

Obracejí se na nás společnosti z různých odvětví – zejména z výroby, logistiky, maloobchodu nebo call centra – s extrémní poptávkou po brigádnících. Nové nástupy na administrativní pozice a navyšování stavů se nyní zpravidla pozastavuje. Rozjednaná výběrová řízení váznou, protože personalisté řeší mimořádná opatření uvnitř firem a na nábory nemají čas.

Propouštění

O hromadném propouštění se zatím nemluví, protože většina firem věří, že do dvou měsíců obnoví provoz. Propouštění je vzhledem k odstupným a výpovědní době velmi drahá záležitost. Zatím se situace řeší buď nařizováním dovolené, převáděním lidí na OČR, nebo překážkami na straně zaměstnavatele.

Nábory

Naše agentura plně využívá online nástroje pro nábor, pohovory a testování uchazečů na administrativní pozice a většinu výrobních pozic. Pro řemeslné profese, jako jsou například svářeči, snižujeme počet osob přítomných u testování dovedností na minimum – např. zástupci firem nejsou během testování přítomni a výsledky práce přenášíme videem.

Nábor na velmi kvalifikované a klíčové pozice například v IT zatím pokračuje beze změny. Firmy však pozastavují nábor na některé backofficové pozice – především z důvodu nedostatku času v důsledku krizového řízení, ale také kvůli nejistotě z budoucnosti. Zatím ale všichni vyčkávají, jakou dynamiku bude mít šíření viru, a další plány budou dělat až v okamžiku, kdy bude jasnější výhled na další tři měsíce.

Vliv situace na finanční ohodnocení pracovníků

Významně dotčeni jsou samozřejmě živnostníci a lidé pracující externě na IČO. Dále poklesly příjmy lidem, kterým byla nařízena karanténa nebo dostali neschopenku. Snížení mzdy může nastat i v souvislosti se zavedením překážek na straně zaměstnavatele. Dlouhodobý dopad bude nejvýraznější u pozic s vyšším poměrem variabilní složky mzdy, která se odvíjí od výsledků individuálních, týmových nebo celofiremních, to znamená hlavně obchodní a manažerské pozice.

Vývoj v globálním měřítku

Mezinárodní společnosti bývají mnohem lépe připraveny na vzdálenou práci – a to jak technologicky, tak i kulturně a organizačně. Silně zprocesované korporace mívají většinou připravené krizové plány pro různé situace, které se vypracovávaly v období epidemie SARS a ptačí chřipky nebo při povodních. Mohou tak reagovat rychleji a systematicky, mimo jiné i proto, že okamžitě sdílí zkušenosti ze zemí, kde je epidemie v pokročilejším stádiu.

 

Jiří Halbrštát
ManpowerGroup

Přihlaste se do našeho newsletteru.