28 % velkých firem bude na začátku roku nabírat zaměstnance

I přes nízkou sezónu převažují pozitivní náborové plány zaměstnavatelů.

Praha, 13. prosince 2016 – Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2017.

 V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2017 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

 ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2017 mírně optimistické náborové plány. 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 5 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 85 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2017 hodnotu +1 %.

„Během posledního roku se trh práce změnil, a to ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek vhodných pracovníků. ManpowerGroup index trhu práce ukazuje, že na začátku roku budou nabírat především velké průmyslové a logistické podniky. Mezi nejhůře obsaditelné pozice už nepatří pouze specializované technické profese, ale firmy nemohou najít dostatek výrobních dělníků a skladníků,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání organizací podle velikosti

V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Velcí zaměstnavatelé hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí s Čistým indexem trhu +25 % (28 % bude nabírat, 3 % budou propouštět). Malé podniky předpovídají skromnější náborové plány s Indexem +6 % a střední podniky +4 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí Index +1 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v pěti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Čistým indexem trhu práce +11 %, dále Doprava, skladování a komunikace s Indexem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 %. Zaměstnavatelé v pěti odvětvích očekávají pokles počtu pracovních sil, nejvýrazněji Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov -9 % a Těžba nerostných surovin s Indexem v hodnotě -4 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé z regionu Čechy očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil, Čistý index trhu práce vykazuje hodnotu +5 %. Zaměstnavatelé v Praze hlásí mírné oslabení náborových plánů s Indexem -2 % a Morava zůstává stabilní. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index v Praze výrazně oslabil o 11 procentních bodů, a na Moravě o 8 procentních bodů. Náborové plány v Čechách zůstávají relativně nezměněny.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí ukazují, že uchazeči o práci mohou v prvním čtvrtletí 2017 očekávat různou úroveň náborových aktivit. Očekává se, že zvyšování počtu pracovních sil bude pokračovat na většině světových pracovních trhů. Index je většinou relativně stabilní nebo se zlepšil oproti minulému čtvrtletí i v meziročním srovnání a zaměstnavatelé ve 40 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Průzkum neukázal žádné výrazné známky nejistoty, spojené s výsledky hlasování o Brexitu a s výsledkem voleb v USA, které by způsobily výraznou nestabilitu na trhu práce. Naopak, zaměstnavatelé pozorně sledují podmínky na trhu a přizpůsobují počty zaměstnanců svým obchodním potřebám.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 14. března 2017.

O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 1. kvartál roku 2017 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka:Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v prvním čtvrtletí 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?

Průzkum „ManpowerGroup Index trhu práce“ se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí.

Průzkum probíhá již více než 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování téměř 59 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce nyní probíhá v těchto 43 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Guatemala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Velká Británie. Projekt odstartoval ve Spojených státech a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se zapojila také Velká Británie. V roce 2002 se připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dalších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce 2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj-wan v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika a Jihoafrická republika v roce 2006. V roce 2008 se do projektu zapojují i Česká republika, Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie, v roce 2010 Panama, pro rok 2011 Bulharsko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko, v roce 2012 Finsko a v roce 2016 Portugalsko.

Více informací o průzkumu a detailní výsledky za všechny země najdete na stránkách www.manpowergroup.com v sekci Workforce Insights Center nebo na www.manpowergroup.cz/pruzkumy/

O společnosti ManpowerGroup

Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management® pomáhá 400 000 klientům v 80 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků a více než 600 000 uchazečům zajistí odpovídající práci. ManpowerGroup byla v roce 2016 již po pošesté jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru.

ManpowerGroup v České republice

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12.000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2015, díky své síti 25 poboček, ManpowerGroup našel pro 1.000 klientů 24.000 nových zaměstnanců.

Více informací o společnosti ManpowerGroup naleznete na www.manpowergroup.cz.

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Přehled – infografika

Brožura s kompletními výsledky

Přihlaste se do našeho newsletteru.