Poptávka po zaměstnancích poroste i na začátku nového roku.

Firmy hlásí nejoptimističtější 1. čtvrtletí od roku 2008: 42% velkých firem bude nabírat.

Praha, 12. prosince 2018 – Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2018.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2018 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2018 optimistické náborové plány. 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2018 hodnotu +3 %.

„1. čtvrtletí bývá nejhorším obdobím roku z hlediska zaměstnanosti. Firmy nabízí méně sezónních prací a jejich náborové aktivity jsou nízké i na stálá pracovní místa. V důsledku toho bývá nezaměstnanost na ročních maximech. Aktuální výsledky ManpowerGroup index trhu práce jsou nejoptimističtější předpovědí pro první čtvrtletí za celou historii průzkumu v ČR od roku 2008. Významně vzrostl (na 42 %) počet velkých firem nad 250 zaměstnanců, které budou nabírat. Největší poptávku firem evidujeme v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, logistice a zákaznickém servisu, kde stále obtížnější najít vhodné zaměstnance i na nekvalifikovaná pracovní místa. Vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti jsou právě toto oblasti, kde vzniká nejvyšší tlak na růst mezd,“řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání organizací podle velikosti

Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti očekávají nárůst počtu pracovních sil. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejsilnější náborové prostředí s velmi silným Čistým indexem trhu práce +38 % (42 % firem bude nabírat a 4 % propouštět). Střední podniky předpovídají náborové plány s Indexem +12 % a malé podniky +6 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí umírněné náborové prostředí s Indexem +1 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v šesti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Indexem +19 %. Stavebnictví hlásí úctyhodný Index +12 % a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům +6 %. Nejslabší index hlásí Ubytování a stravování s mírně zápornou hodnotou -3 %. Ostatní odvětví zůstávají relativně stabilní.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve dvou regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější Index +6 % hlásí Čechy, v Praze má Čistý index trhu práce hodnotu +5 %. Na Moravě se očekává mírné oslabení s indexem -3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v Čechách hlásí výrazné zlepšení Indexu o 8 procentních bodů. Index v Praze zůstává nezměněn a na Moravě mírně oslabil o 3 procentní body.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí jsou většinou pozitivní a zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Od globální krize v roce 2009 je Index za poslední dvě čtvrtletí ve všech 43 sledovaných zemích a oblastech pozitivní. Navíc zaměstnavatelé v řadě zemí, včetně Austrálie, Japonska, Norska, Polska, Rumunska a Spojených států, hlásí nejsilnější náborové plány za posledních 5 let a déle. Z výsledků je také patrné, že klesá míra nestability v některých zemích, především Brazílii, Číně a Indii. Předpověď je celkově pozitivní nebo zůstává stabilní ve všech zemích a oblastech. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé ve 20 ze 43 zemí a oblastí očekávají posílení náborových plánů, v 15 snižování a v osmi neočekávají žádné změny. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se náborové prostředí zlepšilo v 26 ze 43 zemí a oblastí, zůstalo beze změny v šesti a oslabilo pouze v 11.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 13. března
2018.

O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 1. kvartál roku 2018 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v prvním čtvrtletí 2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Průzkum „ManpowerGroup Index trhu práce“ se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Průzkum probíhá již více než 55 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování téměř 59 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce nyní probíhá v těchto 43 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Guatemala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Velká Británie. Projekt odstartoval ve Spojených státech a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se zapojila také Velká Británie. V roce 2002 se připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dalších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce 2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj-wan v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika a Jihoafrická republika v roce 2006. V roce 2008 se do projektu zapojují i Česká republika, Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie, v roce 2010 Panama, pro rok 2011 Bulharsko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko, v roce 2012 Finsko a v roce 2016 Portugalsko.

Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách www.manpowergroup.com v sekci Workforce insights nebo na www.manpowergroup.cz v sekci Průzkumy.

O společnosti ManpowerGroup

Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management®, pomáhá 400 000 klientům v 80 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků a více než 600 000 uchazečům zajistí odpovídající práci. ManpowerGroup byla v roce 2017 již posedmé jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru.

Více informací o tom, jak vám ManpowerGroup může pomoci uspět, najdete na www.manpowergroup.com.

ManpowerGroup v České republice

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2016, díky své síti 25 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.

Více informací o společnosti ManpowerGroup naleznete na www.manpowergroup.cz.

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Přehled – infografika

Brožura s kompletními výsledky

Přihlaste se do našeho newsletteru.