Velké firmy pokračují v náborech zaměstnanců, nábory malých podniků začínají stagnovat. 29 % velkých firem bude nabírat. Celkový průměr ale ukazuje zpomalování náboru nových zaměstnanců.

Praha, 12. září 2017 – Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku 2017.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2017 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2017 zpomalování náborových aktivit a pouze mírný nárůst. 4 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 93 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2017 hodnotu + 1 %.

„Situace u jednotlivých typů zaměstnavatelů vykazuje velké rozdíly. Zatímco většina velkých firem v automobilovém, logistickém a maloobchodním sektoru nabírá stále nové zaměstnance ve velkém, malé firmy již neplánují další nárůsty zaměstnanců. Zpomalující náborové plány zaměstnavatelů na 4. čtvrtletí také souvisí s příchodem slabé sezóny na trhu práce. Po nejsilnějším náborovém období roku, které trvá od září do listopadu, přichází nejslabší sezóna, kdy na přelomu roku firmy tolik nenabírají a zároveň lidé nechtějí ve vánočním období měnit práci. I tak bude pokračovat jedno z nejpříznivějších období na trhu práce pro uchazeče o zaměstnání. Tak nízký počet nezaměstnaných byl naposledy v letech 2007 až 2008. Firmy si začínají přetahovat zaměstnance pomocí vyšších mezd, kdy které v některých případech rostly až o 30 %. Vzhledem k nedostatku potřebných profilů zaměstnanců rostou také investice do jejich zvyšování kvalifikace. V některých lokalitách ale firmy nemohou ani tak zajistit potřebný personál a začínají dělat nábory v zahraničí jak na kvalifikované, tak i nekvalifikované pracovní pozice,“řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání organizací podle velikosti

Nejsilnější náborové aktivity pozorujeme u velkých společností nad 250 zaměstnanců, kde 29 % předpokládá nárůst a 2 % pokles počtu zaměstnanců. Čistý index trhu práce je tedy +27 %. Střední podniky předpovídají náborové plány s Indexem +12 % a malé podniky +5 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí mírný pokles s Indexem -1 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé ve čtyřech z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a stravování s Čistým indexem trhu práce +7 %. Další nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví Velkoobchod a maloobchod s Indexem +5 % a Stavebnictví +2 %. Oproti tomu zaměstnavatelé v pěti odvětvích hlásí pokles počtu pracovních sil. Největší pokles očekávají zaměstnavatelé v odvětví Zpracovatelský průmysl s Indexem -8 % a Těžba nerostných surovin -3 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé v Praze očekávají nárůst počtu pracovních sil, Čistý index trhu práce má hodnotu +5 %. Na Moravě hodnota stagnuje a zaměstnavatelé v Čechách hlásí nejisté náborové prostředí s Indexem -2 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím je Index v Praze o 2 procentní body silnější a v Čechách o dva procentní body slabší. Na Moravě poklesl o 7 %.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro čtvrté čtvrtletí jsou většinou pozitivní a zaměstnavatelé ve 42 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Pouze zaměstnavatelé ve Švýcarsku hlásí utlumený trh práce. Poprvé od 2Q 2008 a následné globální krize není Index ani v jedné ze 43 sledovaných zemí a oblastí negativní. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé ve 23 ze 43 zemí a oblastí očekávají posílení náborových plánů, v 13 snižování a v sedmi beze změny. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se náborové prostředí zlepšilo v 25 ze 43 zemí a oblastí, oslabilo v 15 a zůstalo beze změny ve třech. Nejsilnější Index z globálního hlediska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Kostarika, Indie a Maďarsko. Nejslabší předpověď přichází ze Švýcarska, Brazílie a České republiky.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 12. prosince 2017.

O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 4. kvartál roku 2017 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti ve čtvrtém čtvrtletí 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Průzkum „ManpowerGroup Index trhu práce“ se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí.

Průzkum probíhá již více než 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování více než 59 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce nyní probíhá v těchto 43 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Guatemala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Velká Británie. Projekt odstartoval ve Spojených státech a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se zapojila také Velká Británie. V roce 2002 se připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dalších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce 2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj-wan v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika a Jihoafrická republika v roce 2006. V roce 2008 se do projektu zapojují i Česká republika, Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie, v roce 2010 Panama, pro rok 2011 Bulharsko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko, v roce 2012 Finsko a v roce 2016 Portugalsko.

Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách www.manpowergroup.com v sekci Workforce insights nebo na www.manpowergroup.cz v sekci Průzkumy.

O společnosti ManpowerGroup

Společnost ManpowerGroup™ je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management®, pomáhá 400 000 klientům v 80 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků a více než 600 000 uchazečům zajistí odpovídající práci. ManpowerGroup byla v roce 2017 již posedmé jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru.

Více informací o tom, jak vám ManpowerGroup může pomoci uspět, najdete na www.manpowergroup.com.

ManpowerGroup v České republice

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2016, díky své síti 25 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.

Více informací o společnosti ManpowerGroup naleznete na www.manpowergroup.cz.

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Přehled – infografika

Brožura s kompletními výsledky

Přihlaste se do našeho newsletteru.