ManpowerGroup Index trhu práce Q1 2024

Firmy budou nadále v 1. čtvrtletí 2024 převážně nabírat zaměstnance, optimismus ale klesá

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro první čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2024 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?

Náboroví manažeři v České republice mají pro první čtvrtletí roku 2024 mírně optimistické náborové plány s Čistým indexem trhu práce 5 procentních bodů, což je rozdíl mezi procentem zaměstnavatelů, kteří budou nabírat (27 %) a procentem těch, kteří plánují snižování počtu zaměstnanců (22 %). Přestože ve srovnání s předchozím čtvrtletím Index oslabil o 5 procentních bodů, meziročně posílil o 7 procentních bodů. Česká republika je v globálním měřítku na předposledním místě v oblasti náborových plánů, za ní je pouze Argentina.

Čistý index trhu práce

„V prvním čtvrtletí roku 2024 budou zaměstnavatelé převážně nabírat. Optimismus ale opět mírně poklesl. Náborové plány firem jsou sice výrazně výše než před rokem touto dobou, kdy vrcholila energetická krize, ale ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl počet firem, které plánují propouštět. Nejvyšší optimismus je v sektoru Finance, pojištění a nemovitosti a dále v IT. Nejvíce pesimismu pozorujeme ve veřejném sektoru a v průmyslu. V České republice negativně ovlivňuje důvěru zaměstnavatelů kombinace zpomalení ekonomiky a vysoké inflace, zejména ve spotřebitelsky orientovaných odvětvích,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Porovnání dle odvětví

České organizace v 7 z 9 odvětví očekávají v prvním čtvrtletí roku 2024 nárůst počtu zaměstnanců, zatímco zaměstnavatelé ve 2 odvětvích očekávají jeho pokles. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborový optimismus oslabil v 5 z 9 odvětví a posílil ve 4 odvětvích. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 trh práce posílil v 6 z 9 odvětví, a oslabil ve 3.

Navyšovat počty zaměstnanců plánuje nejvíce sektor Finance, pojištění a nemovitosti s Indexem 31, což je o 7 procentních bodů více než v předchozím čtvrtletí, a dokonce o 43 procentních bodů více v meziročním srovnání.

Porovnání organizací podle velikosti

Nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé v organizacích s 250–999 zaměstnanci s Indexem 18. Proti minulému čtvrtletí se náborové plány zlepšily o 7 procentních bodů a v meziročním srovnání o 8 procentních bodů. Tato kategorie hlásí největší a také jediné posílení Indexu od minulého čtvrtletí. V meziročním srovnání nejvíce posílila kategorie 50–249 zaměstnanců, a to o celých 23 procentních bodů. Kategorie 0-9 a 10-49 mají negativní výhled a mezičtvrtletně zaznamenaly propad o 14 a 13 p.b.

Podle velikosti společnosti

Regionální srovnání v rámci ČR

V průběhu nadcházejícího čtvrtletí zaměstnavatelé ve všech 3 regionech předpokládají růst trhu práce. Nejoptimističtějším regionem v ČR je Praha s Čistým indexem trhu práce 9. V porovnání s předchozím čtvrtletím ale náborové prostředí ve všech 3 oslabilo, nejvíce pak v Čechách o 8 p.b. a nejméně v Praze o 1 p.b. V meziročním srovnání se náborové aktivity zvýšily na Moravě a v Praze. Mírně oslabily ve zbytku Čech.

Globální pohled

Pro první čtvrtletí roku 2024 se obavy organizací o globální ekonomiku zvyšují v důsledku očekávaného slabého ekonomického růstu v nadcházejícím roce a zdá se, že ekonomické zpomalení začíná ochlazovat trh práce. Dopad geopolitického napětí, včetně konfliktů mezi Izraelem a Hamásem a Ukrajiny a Ruskem, mezitím dále zvyšuje nejistotu mezi zaměstnavateli. V důsledku toho zaměstnavatelé ve většině zemí v nadcházejícím čtvrtletí zpomalují nábor zaměstnanců, což je klíčové zjištění průzkumu ManpowerGroup Employment Outlookv Survey pro 1. čtvrtletí 2024, kterého se zúčastnilo 40 077 zaměstnavatelů ve 41 zemích.

Poté, co náborové prostředí za poslední tři čtvrtletí posilovalo, pro 1. čtvrtletí 2024 zaměstnavatelé očekávají zpomalení tempa globálních náborových plánů. To se odráží v sezónně očištěném Indexu trhu práce, který klesl z 30 na 26. Navzdory tomuto poklesu jsou náborové plány vyšší než před rokem, kdy Index dosáhl hodnoty 23, což ukazuje, že situace v oblasti zaměstnanosti se oproti loňskému roku mírně zlepšila.

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Přehled – infografika

Přihlaste se do našeho newsletteru.