Od 1. 1. 2024 vstoupila v platnost novela Zákona o zaměstnanosti, která se zaměřuje zejména na agenturní zaměstnávání, nelegální zaměstnávání a jeho postihování. Ke zpřísnění právní úpravy došlo v oblasti nelegálního a zastřeného zaměstnávání, při jejichž kontrolování hrozí pokuty v řádech milionů korun.

Nelegální zaměstnávání

Co si pod pojmem nelegální zaměstnávání můžeme představit? Například situaci, kdy inspektor provádějící kontrolu identifikuje na pracovišti osobu, která v danou chvíli:

  • Nemá uzavřenou řádnou pracovní smlouvu nebo dohodu, hrozí v těchto případech pokuta ve výši až 500 000 Kč
  • Je cizincem bez řádného povolení k práci nebo pobytu, hrozí v těchto případech pokuta ve výši až 10 000 000 Kč

Pro inspekci nebude podstatné, jak dlouho osoby na pracovišti pracují, nebo se na pracovišti vyskytují, ale bude prověřovat, zda v momentě kontroly mají tyto osoby v pořádku pracovně-právní dokumentaci, a zda pracují legálně.

Zastřené zaměstnávání a jeho umožnění

Inspekce práce má dále v plánu zaměřit se na tzv. šedé nebo černé agentury práce, které:

  • Pronajímají pracovní sílu, ale nedodržují podmínky legálního agenturního zaměstnávání
  • Vykonávají svou činnost bez příslušných povolení ke zprostředkování zaměstnání

Příklad zastřeného zaměstnávání z praxe

Příkladem z nedávné doby, kdy k zastřenému zaměstnávání došlo, je situace z roku 2023, kdy byla uložena pokuta ve výši 1 050 000 Kč společnosti, která pronajímala bez příslušného povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinku z Rumunska.

S pracovnicí měla společnost uzavřenou dohodu o provedení práce a cizinka vykonávala práci pomocného kontrolora ve výrobě elektronických komponentů na pracovišti jiné firmy na základě smlouvy o dílo.

Soud v tomto případě zdůrazňoval, že bylo fakturováno za každou odpracovanou hodinu cizinky, nikoli za provedené dílo, a proto vyhodnotil uzavřenou smlouvu o dílo jako účelovou, protože zastírala skutečný vztah – poskytnutí pracovní síly tj. agenturní zaměstnávání.

Za spolupráci s agenturou bez příslušného povolení, nebo za nedodržování podmínek legálního agenturního zaměstnávání, je postižitelný i uživatel. Za uvedený přestupek hrozí jak uživateli, tak této šedé/černé agentuře pokuta ve výši až 10 000 000 Kč.

Za tyto přestupky lze nově spolu s uvedenou finanční sankcí uložit také zákaz činnosti až na dva roky, to platí i pro uživatele. Zároveň platí, že zaměstnavatel, kterému byla uložena pokuta, nemůže po dobu 4 měsíců dovézt a zaměstnat cizince z třetích zemí.

Pokud by došlo k situaci, kdy inspekce práce odhalí jeden z výše uvedených přestupků a sankci uloží jen agentuře práce – pak je třeba upozornit, že i uživatel nese odpovědnost. Dle nové právní úpravy Zákona o zaměstnanosti, uživatel ručí za úhradu uložené pokuty pro agenturu. Následně se na uživatele může obrátit Inspekce s výzvou k úhradě. Program kontrolních akcí na rok 2024 najdete zdepřehled proběhlých akcí za rok 2023 zde.

Další změny

Ukončování dočasného přidělení

Od 1. 1. 2024 nově nelze dočasné přidělení agenturního zaměstnance ukončit tzv. ze dne na den, tedy okamžitě. Minimální lhůta stanovená zákonem činí 14 dní od doručení oznámení o ukončení.

Rozšíření povinností agentur práce

Rozšíření povinností agentur práce se týká jejich povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Stávající agentury práce měly nově povinnost do konce března 2024 doložit na MPSV potvrzení o bezdlužnosti a složit kauci do výše 1 000 000 Kč. Pokud tak některá agentura práce neučinila, hrozí jí nyní zánik povolení.

Jak si ověřit dodavatele

Pokud spolupracujete s agenturou práce nebo s jiným dodavatelem, měli byste provést due diligence (prověření dodavatele). Vyhnete se tak negativním dopadům kontrol ze strany inspekce práce, udílení pokut, a dalším sankcím. V případě agentur práce vám jako uživateli AP doporučujeme provést prověření alespoň v tomto minimálním rozsahu:

Pokud si nejste jisti vaší situací nebo byste jen měli rádi jistotu, že je ve vaší společnosti vše v pořádku, neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy na uvedená témata. Náš tým odborníků z ManpowerGroup je tu pro vás!

Přihlaste se do našeho newsletteru.