váhy

Firmy využívající pracovní agentury, které kreativně využívají mezer v zákoně k neplacení sociálního a zdravotního pojištění, by si měly dát pozor, aby od srpna nepocítily výpadek agenturních zaměstnanců. Proti nekalým praktikám některých agentur bojuje novela Zákona o zaměstnanosti, která úspěšně prošla schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a Senátu a tento týden ji má podepsat prezident republiky. Pokud se nestane nic nepředvídatelného, začne novela platit již od srpna 2017.

Nejdůležitější změny zavádění novelou:

  • agentura musí složit kauci 500.000 Kč
  • omezení možnosti přesouvat agenturní zaměstnance v rámci neprůhledných sítí agentur pod jedním majitelem (řetězením krátkých úvazků u různých s.r.o. obcházeli někteří zprostředkovatelé povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění)
  • zvýšení spoluzodpovědnosti uživatelů na poskytování srovnatelných podmínek agenturním zaměstnancům s kmenovými zaměstnanci cílového zaměstnavatele
  • zřízení odborné komise pro udělování licencí v rámci Generálního ředitelství Úřadu práce
  • zvýšení sazby za přestupky v zákoně o zaměstnanosti na až 5 mil. Kč
  • zvýšení sankcí při porušování zákona – až 1 mil. Kč podle Zákona o inspekci práce na který novela zákona také dopadá
  • povolení agenturního zaměstnávání cizinců ze 3. zemí mimo EU

Povolení agenturního zaměstnávání cizinců ze 3. zemí mimo EU

kladívkoJedná se o dlouho očekávanou nápravu nedorozumění v legislativním procesu, výsledkem kterého byl zákaz agenturního zaměstnávání lidí ze zemí mimo EU. Pro firmy se tedy ještě letos zjednoduší přístup především k méně kvalifikovaným pracovníkům z Ukrajiny, které museli firmy v posledních několika letech najímat výlučně do kmenového stavu prostřednictvím služby “permanent placement”.

Zároveň vstupuje v platnost nařízení EU o bezvízovém turistickém styku s Ukrajinou. Obáváme se, že se v důsledku toho zvýší počet ukrajinských pracovníků bez pracovního povolení a nabádáme k ještě větší ostražitosti a kontrole, zda zaměstnanci subdodavatelů vašich firem mají všechna potřebná povolení. Pro odborné konzultace v této oblasti se obracejte přímo na naše oddělení mezinárodního náboru International Hiring Team ManpowerGroup na Filipa Brože, telefon 607 003 047 nebo e-mailem na [email protected].

knihaNovelu zákona hodnotíme převážně pozitivně. Největší problémy se ale dějí nelegální zóně zprostředkování zaměstnávání, kde subjekty fungují bez licence v podobě některého typu “outsourcingu” nebo družstva pro obcházení Zákona o zaměstnanosti. Na tuto oblast se ale nyní více soustředí Inspektorát práce, který významně posílil kapacity inspektorů pro provádění kontrol.

Agentury, které se chtějí chovat transparentně, jsou sjednoceny v Asociaci poskytovatelů personálních služeb (APPS). Zde probíhají pravidelné audity hospodaření jednotlivých členů a kontroluje se, zda jejich chování odpovídá jak legislativním předpisům, tak i etickému kodexu APPS. Členské agentury APPS představují necelou polovinu celého trhu. Velké pochybnosti máme o fungování cca 30 % všech agentur, které využívají legislativních mezer nebo zákon porušují a snaží se zbohatnout na úkor zaměstnanců a státu.

Přihlaste se do našeho newsletteru.