Ozvěny Davosu

Tradiční Světové ekonomické fórum (WEF) každoročně pořádané v posledním lednovém týdnu ve švýcarském Davosu, se letos posouvá na pozdější termín a hostit jej má Singapur. Fórum tak letos proběhlo v tradičním termínu 25. – 29. 1. 2021 virtuální formou. Setkání světových leaderů přineslo mnoho klíčových diskuzí a témat z aktuálního světa.

Připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího z diskuzí o budoucnosti světa práce.

Davos Agenda

Pandemie COVID-19 ukázala, že žádný člověk, ani žádná instituce sama o sobě nemůže samostatně řešit ekonomické, environmentální, sociální nebo technologické výzvy globalizované společnosti. Pandemie urychlila změny, které byly patrné již před jejím vznikem. Stojíme na kritickém rozcestí. Jak se můžeme v celém světě vyvarovat chyb, které se staly v roce 2020? Jak můžeme získat důvěru lidí, uskutečnit rychle zásadní rozhodnutí a nastavit nové priority?

WEF vyzvalo globální leadery k tomu, aby reflektovali nové výzvy, aby pomohli definovat rizikové oblasti a spoluvytvářet nové principy, zásady či politiky a svými dostupnými možnostmi pozitivně ovlivňovali lidi ze všech vrstev společnost tak, aby naše společná globální budoucnost byla udržitelná, soudržná a více inkluzivní.

Detaily k agendě najdete na oficiálním webu Světového ekonomického fóra.

Future of Work – Budoucnost světa práce

Před námi stojí tři velké výzvy. Jak se na ně můžeme připravit a jak je můžeme vyřešit?

1. Ohrožené skupiny na trhu práce

Pandemie COVID-19 ztěžuje každému člověku práci a vzdělání. Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé z již znevýhodněného prostředí. Lidé s omezeným přístupem k technologiím, internetovému připojení, prostředkům. Děti ze znevýhodněného nebo nepodnětného prostředí nemají přístup ke vzdělání. V práci jsou pandemií nejvíce zasaženi pracovníci ze sektorů, jejichž práce byla vlivem koronaviru pozastavena, mladí lidé a absolventi, ženy a nekvalifikovaní pracovníci.

2. Budoucí svět práce nutně musí být více flexibilní a inkluzivní

Na jedné straně již 225 milionů lidí po celém světě ztratilo vlivem pandemie svá zaměstnání, na druhé straně firmy stále nemohou najít vhodné pracovníky na svá otevřená pracovní místa. Zaměstnavatelé se nutně musí otevřít větší flexibilitě, novým způsobům práce a inkluzi.

3. Dovednosti, zdraví a well-being – klíče k obnově světa práce

Nedostatek talentů se bude ještě více prohlubovat. K technologické disrupci se přidala ta pandemická a najít toho správného zaměstnance s těmi správnými dovednostmi bude ještě těžší. Lidé, kteří budou mít ty správné dovednosti a dostatečné zdroje a příležitosti, budou potřebovat více pečovat o své fyzické a mentální zdraví a o svůj životní well-being.

Skilling the Global Workforce – Získávání nových dovedností v globálním světě práce

Zpráva WEF Jobs Report 2020 poukazuje na to, že 43 % dotázaných zaměstnavatelů plánuje snížit počet svých zaměstnanců a 34 % plánuje naopak počet svých zaměstnanců zvýšit, a to díky implementaci nových technologií.

Očekáváme, že celosvětově naroste počet nezaměstnaných lidí, kteří nebudou moci vykonávat jiné zaměstnání, protože nebudou mít dostatečně dovednosti. Naopak firmy budou stále hledat nové zaměstnance.

Co všechno je potřeba udělat pro to, aby lidé mohli začít pracovat na pracovních místech budoucnosti? Jak mohou podniky, státní orgány a další instituce a organizace spolupracovat, aby re-kvalifikace lidí byla účelná, smysluplná a funkční?

Budoucnost práce globálně

Poslechněte si záznam on-line panelové diskuze Skilling the Global Workforce

Panelisté:

  • Jonas Prising, ManpowerGroup Inc.
  • Angel Gurría, OECD
  • Bandar Hajjar, IDB/li>
  • Frida Polli, Pymetrics<

Přihlaste se do našeho newsletteru.