V rozhovoru pro E15 se Jaroslava Rezlerová, ředitelka ManpowerGroup zaobírala tématy progresivního zdanění práce, tím, které skupiny jsou na pracovním trhu nejvíce ohrožené nebo jak ovlivní možné propouštění automatizace a robotizace. Na jednu z otázek odpověděla takto:

Neobáváte se, že flexibilitu personálních agentur sníží novela zákona o zaměstnanosti, která se chystá na rok 2024?

Jsem strašně zklamaná z toho, co se kolem té legislativy stalo. My jsme samozřejmě v rámci Asociace poskytovatelů personálních služeb i v rámci našeho členství ve Svazu průmyslu byli přizváni k připomínkám. Nebylo to jen o písemných připomínkách, měli jsme kvůli tomu několikrát i fyzickou schůzku, v širším slova smyslu v mezirezortu na tom participovala velká skupina účastníků, zákon se tedy obšírně připomínkoval. Hledala se shoda, protože tak, jak byl ten zákon původně napsán, nedával smysl. Vydávalo se to za povinnou transpozici směrnice Evropské unie, ale povinná transpozice směrnice neznamená, že jste papežštější než papež, tady si někdo usnadnil práci. Ono je totiž těžké vymyslet řešení, aby fungovalo.

Takže jsme se dostali do stavu, kdy nám shodili úplně všechny připomínky po několika měsících jednání ze stolu, protože se tím prostě nechtělo někomu zabývat. Na vypořádání připomínek můžete reagovat, ale když na to dostanete 24 hodin, což je nebývalé a stalo se to právě u tohoto zákona, tak nemáte prostor s tím nějak operovat. Takže jsme se Svazem průmyslu a dalšími organizacemi podali rozpor a chceme si znovu sednout k jednacímu stolu, protože tak, jak je to dneska napsané, to znamená faktickou likvidaci agenturního zaměstnávání a zejména toho, co přináší, což je ta flexibilita.

📖 Odpovědi na další otázky v rámci rozhovoru pro časopis e15.cz najdete v originálním článku zde. 📖

Přihlaste se do našeho newsletteru.