Doba i preference lidí se změnily, nezaspěte na vavřínech a reagujte včas. Co mohou zaměstnavatelé (nejen) pro ženy udělat, aby přilákali a udrželi ty nejlepší a nejschopnější zaměstnance? Jak mohou zaměstnavatelé podpořit ženy v práci? A jak mohou v kontextu událostí posledních týdnů podpořit ženy, které k nám migrují?

1. Oslovte cílové kandidáty a zjistěte jejich preference


Kvalitních lidí je na trhu nedostatek a více než kdy dříve platí, že lidé jsou největší konkurenční výhodou firem. Více než 65 % českých zaměstnavatelů uvádí (průzkum MPG), že má potíže s náborem nových lidí. O kvalitní zaměstnance, kteří se ocitnou na trhu práce, je okamžitý zájem. Získejte výhodu a zjistěte, co kandidáti preferují a co rozhoduje o tom, která nabídka je pro ně lákavá. Zacílený průzkum vám pomůže odhalit jejich preference. Oslovte přesně ty kandidáty, kteří jsou pro vás zajímaví a zjistěte jejich platová očekávání, hodnocení benefitů i další důležité faktory pro rozhodování.

2. Zeptejte se svých zaměstnanců, co potřebují


Doba covidová přinesla do života zaměstnanců mnoho nových opatření, která se odrazila i na změně jejich hodnot a potřeb. Vzdálená forma práce, nové komunikační kanály, maximalizace technologií, způsoby vedení týmů, potřeba neustálé flexibility v kontextu měnících se opatření apod. Některé změny byly vítané, jiné ne, nicméně všechny museli zaměstnanci akceptovat. Víte, co vaši zaměstnanci aktuálně chtějí a potřebují? Nepředpokládejte a zeptejte se jich! Díky zaměstnaneckým průzkumům můžete včasně reagovat vhodnými opatřeními, které udrží vaše zaměstnance výkonné a motivované.

3. Buďte pro zaměstnance jistotou. Podpořte je ve sladění práce a rodiny


Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem stojí ve středu zájmu dnešních zaměstnanců, nejen žen. Podpora žen v organizaci, zájem o jejich profesní i osobní roli, hledání rovnováhy mezi pracovními povinnostmi a péčí o rodinu, sladění kariérních příležitostí, seberealizace, a zároveň prevence vysoké míry stresu. Podpořte (nejen ženy) v jejich aktuálních tématech, rozvíjejte jejich talent a pomozte jim v dosahování pracovních cílů. Cílený individuální nebo skupinový koučink je tou nejefektivnější formou rozvoje a investice do něj se vám mnohonásobně vrátí.

4. Požadujte výkon, nikoli přítomnost na pracovišti, nebo svým zaměstnancům umožněte jinou flexibilitu


Co je pro vás důležitější, aby byli všichni v práci, nebo aby byla práce odvedena? Zkuste se zamyslet nad možnostmi flexibility a přilákat (nejen) ženy k vám do firmy. S nastavením flexibility často zaměstnavatelům pomůže pohled zvenčí. V ManpowerGroup využíváme techniku HR scanu, kdy klientům umožňujeme získat přehled o tom, jak fungují interní HR procesy nebo spolupráce.

5. Zaměřte se na nové technické a manažerské dovednosti


Možná, že u vás aktuálně flexibilita v práci možná není. V budoucnu ale jistě bude. Když dnes začnete pracovat na zvyšování technických dovedností svých zaměstnanců, aby byli připraveni pro budoucí práci na dálku, a umožníte ženám zlepšovat se v technických a manažerských dovednostech, vytvoříte tak budoucnost rovných příležitostí pro všechny.

6. Zjistěte, jak si stojíte jako zaměstnavatel v oblasti odměňování


Odměna je bezesporu klíčovým faktorem při rozhodování o přijetí pracovní nabídky. Víte, jak si stojíte jako zaměstnavatel v porovnání s konkurencí ve vašem regionu? Nechte si zpracovat mzdový benchmark vybraných pozic a porovnejte svou nabídku s jinými zaměstnavateli.

 

Jak mohou zaměstnavatelé podpořit ženy, které k nám migrují?

Je naší povinností se v kontextu posledních týdnů zamyslet nejen nad tím, jak můžeme pomoci ženám (a matkám) v práci, ale také nad tím, jak můžeme pomoci ženám, které byly nuceny opustit svůj domov z důvodu válečné agrese. Platí stejný vzorec, zeptejte se na preference, umožněte flexibilitu, sladění práce a rodiny a nezapomeňte na rovnou odměnu.

Lenka Vokáčová

Relationship Manager

Přihlaste se do našeho newsletteru.