Co mohou firmy udělat, aby ženy naplno využily svůj potenciál

Letošní téma Mezinárodního dne žen je #EmbraceEquity, přijmutí spravedlnosti a rovnosti. Rozdíly mezi muži a ženami se globálně snižují. K dosažení úplné genderové rovnosti bude ale při zachování současného tempa snižování nerovností potřeba více než sto let.

Pozorujeme, že mnoho žen odešlo během pandemie z trhu práce, a ne všechny se dosud vrátily zpět. Mají pocit, že pro ně firmy nedělají dost: cítí se vyhořelé, nedoceněné a někde i podhodnocené. Zaměstnavatelé mohou zlepšit situaci, zasadit se o spravedlnost a rovnost a vytvořit tak všem zaměstnancům lepší podmínky pro práci.

 

Propad ve vyrovnávání rozdílů mezi muži a ženami

Podle zprávy Světového ekonomického fóra (WEF) Global Gender Gap Report 2022 se rozdíly mezi muži a ženami dlouhodobě globálně snižují. V roce 2020 platilo, že k dosažení úplné genderové rovnosti bude při zachování dosavadního tempa snižování nerovností potřeba 100 let. Nicméně horší zprávou je, že pandemie přispěla ke zpomalení tempa zvyšování rovnosti a meziročně došlo pouze k nepatrnému posunu skóre ze 67,9 % na 68,1 %. To znamená, že touto rychlostí by k úplnému vyrovnání příležitostí došlo až za dalších 132 let. To je značný propad oproti době před pandemií, kdy bylo dosažení rovnosti predikováno do 100 let.

Zpráva WEF uvádí, že ačkoli žádná země ještě nedosáhla úplné genderové parity, deset největších ekonomik světa odstranilo 80 % rozdílů mezi muži a ženami. Celosvětový žebříček vede Island (90,8 %), který jako jediný odstranil více než 90 % rozdílů. V první pětce jsou i další skandinávské země jako Finsko (86 %, 2. místo), Norsko (84,5 %, 3. místo) a Švédsko (82,2 %, 5. místo), na 9. a 10. místě jsou další evropské země jako Irsko (80,4 %) a Německo (80,1 %). V první desítce jsou také země subsaharské Afriky, Rwanda (81,1 %, 6. místo) a Namibie (80,7 %, 8. místo), spolu s jednou latinskoamerickou zemí, Nikaraguou (81 %, 7. místo), a jednou zemí z východní Asie a Tichomoří, Novým Zélandem (84,1 %, 4. místo). Česká republika stojí v tomto hodnocení ve druhé polovině sledovaných států, na 76. místě (ze 146 zemí) s 71 %.

 

Prolomení bariér: Jak přijmout spravedlnost a rovnost v práci

V práci jsou rozdíly mezi muži a ženami způsobeny a ovlivněny mnoha faktory, mezi které patří dlouhodobé strukturální překážky, vliv socioekonomické a technologické transformace, vliv ekonomických změn a další. Stále více žen pracuje na vedoucích pozicích, ale jejich kariéra a možnosti jsou ovlivněny tím, jaká jsou na ně kladena společenská očekávání, jak se k jejich práci staví legislativa (mateřská dovolená apod.), nebo jaké jsou v jejich zemi možnosti péče o děti (školky a jiná zařízení).

Abychom pochopili, jak můžeme zlepšit situaci, jak pomoci ženám vrátit se po pandemii zpět do práce, jak udržet ty stávající a jak si hýčkat ty správné zaměstnance, zeptali jsme se 4000 žen, jak by podle nich měla vypadat budoucnost práce.

 

Budoucnost práce: rovnováha, flexibilita, stabilita, rovnost a dovednosti

Po pandemii se svět práce změnil. Zeptali jsme se žen na jejich priority a jejich představu budoucnosti práce a také na to, co potřebují k tomu, aby byly co nejvíce produktivní. Být produktivní znamená více než to, jaké používáme technologie nebo odkud a jak pracujeme. Důležité je, jak se cítíme.

• Ženy hledají zaměstnavatele, kteří podporují a uznávají potřebu větší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (80 % žen chce lepší work-life balance).
• Ženy by uvítaly více flexibility, a to zejména v čase začátku a konce pracovní doby, a méně dní práce v kanceláři (35 % žen by při stejném objemu práce vyměnilo 5 % své mzdy za čtyřdenní pracovní týden).
• Ženy si do budoucna přejí také více stability a méně strachu ze ztráty zaměstnání (1 ze 3 žen se domnívá, že ekonomická nejistota ohrožuje její práci a 25 % žen se kvůli ekonomické nejistotě obává změnit zaměstnání).
• Klíčová je bezesporu rovnost na pracovišti bez ohledu na věk, rasu, pohlaví nebo jiné faktory a spravedlivá odměna za vykonanou práci (46 % žen a 40 % mužů považují spravedlivou odměnu za nejdůležitější faktor produktivity).
• Ženy by rády měly více možností pro získání nových dovedností a zvyšování kvalifikace.

 

Brzdí ženy práce z domova v jejich kariérním růstu?

Ženy více než muži uvádějí, že mají při práci na dálku nebo hybridní práci menší šanci získat příležitost být v kontaktu se seniorními manažery (37 %), možnost učit se od ostatních (31 %), získat příležitost pro povýšení (29 %) nebo spolupracovat (27 %).

Práce z domova přináší flexibilitu, produktivitu a větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Zároveň se ale ženy, které pracují z domova, potýkají se společenskými stereotypy, kdy je péče o domácnost a děti či starší rodiče vnímána jako výlučně ženská práce. Kariérní růst žen může ovlivnit omezený přístup k networkingovým příležitostem jako jsou schůzky, meetingy a vzdělávací akce, nedostatek viditelnosti a uznání, nebo nedostatek podpory a mentoringu.

 

Na manažerech záleží

Mnoho žen se cítí být svými nadřízenými nedoceněno (40 % se domnívá, že jejich nadřízený neuznává jejich schopnosti nebo potenciál). Pokud se podíváme na srovnání dat některých odpovědí žen a mužů, pak pouze 30 % žen byla nabídnuta možnost školení nebo tréninku (vs. 40 % mužů) nebo jen 19 % žen dostalo nabídku na kariérní postup (vs. 23 % mužů).
Až 80 % žen by si přálo empatičtější vedoucí, aby jejich manažeři lépe rozuměli, jak zvládají práci a další výzvy spojené s rodičovstvím.
Ženy také chtějí spravedlivou mzdu za práci, kterou odvedou a rovné podmínky pro všechny zaměstnance.

 

Duševní zdraví je po pandemii důležitější

Duševní zdraví se stalo po pandemii důležitým tématem, a to zejména u žen. Syndrom vyhoření, starost o zdraví, wellbeing, to jsou vše témata, která s pandemií dostala nový rozměr. Firmy, které si chtějí v době nedostatku talentovaných zaměstnanců udržet ty své, začínají pečovat i o jejich duševní zdraví. Míra stresu se od vrcholu pandemie snížila (ze 42 % na 38 %), ale stále je vyšší než před březnem 2020 (32 %). Je potřeba se začít v práci zabývat také problematikou vyhoření, budovat odolnost a zvyšovat duševní kondici svých pracovníků.
Za top 3 benefity pro zlepšení svého wellbeingu ženy považují poradenské služby, wellness dny a příspěvky na wellbeing, což je pro ně důležitější než flexibilní místo výkonu práce nebo nástupní bonus.

 

Co mohou firmy pro ženy udělat

Abychom ve světě práce mohli dosáhnout rovnosti a spravedlnosti, je potřeba, aby se zaměstnavatelé zasadili o změnu. Zde je několik způsobů, jak mohou firmy ženám pomoci překonat překážky např. při vstupu na trh práce, při jejich kariérním růstu, v rovném odměňování a dalších oblastech:

→ Změřte si váš pokrok

Na otázku, co ženy chtějí v práci, častěji než muži odpověděly, že chtějí rovnost na pracovišti, a to bez ohledu na věk, rasu nebo pohlaví. Buďte zodpovědní, měřte dosažený pokrok, sledujte ukazatele o poměru jednotlivých skupin ve vaší firmě, v náboru a přijímání zaměstnanců, zastoupení v expertních a seniorních pozicích nebo možnostech povýšení a kariérního růstu.

→ Zaměřte se na talentované ženy a rozvíjejte je

Méně než polovina žen se domnívá, že jejich zaměstnavatel je podporuje při zvyšování kvalifikace nebo školení. Více než 40 % žen tvrdí, že jejich nadřízený neuznává jejich schopnosti nebo potenciál. Pomozte zaměstnancům rozvíjet jejich technické i měkké dovednosti, identifikujte dovednosti, které budou potřeba pro nově otevřené pozice, a ukažte, jak mohou rychlá zaškolení urychlit přesun lidí z jedné pracovní pozice do druhé.

→ Zrevidujte systém nástupnictví

Pouze 19 % žen uvádí, že mají v organizaci jasně vytyčenou svou kariéru. Stanovte si cíl, že umožníte více ženám stát se manažerkou v základní linii. Usnadníte tak většímu počtu žen možnost postupu do vyššího vedení vaší organizace.

→ Poskytněte ženám to, co chtějí a potřebují

Ženy oceňují flexibilitu ohledně místa výkonu práce a pracovní doby, včetně možnosti pracovat ve zkráceném čtyřdenním pracovním týdnu a volna pro dny určené pro rozvoj duševního zdraví a wellbeingu. Flexibilita je pro ženy tak důležitá, že by 35 % žen vyměnilo při stejném objemu práce 5 % svého platu za čtyřdenní pracovní týden.

 

Zlepšení situace žen na trhu práce

Rovnost žen a mužů není záležitostí jen žen, ale nás všech. Přestože se v posledních letech situace zlepšila, je potřeba ujít ještě dlouhou cestu. Je nutné podporovat rozmanitost a inkluzi, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, řešit nevědomé předsudky, zajistit rovné odměňování a poskytovat příležitosti k vedení týmů. Organizace mohou pomoci ženám, aby se jim na pracovišti dařilo a aby naplno využily svůj potenciál.

Během Světového ekonomického fóra 2023 ve švýcarském Davosu proběhla také panelová diskuze na téma Ženy v post-pandemickém světě práce, kdy Becky Frankiewicz z ManpowerGroup Inc. společně s panelistkami ze společnosti Cisco (Francine Katsoudas) a Women Political Leaders (Silvana Koch-Mehrin), hledaly praktická řešení, jak trend odchodu žen z trhu práce zvrátit.
▶️Článek s výstupy z diskuze si můžete přečíst ZDE.

Profil Lenka

Lenka Vokáčová

Relationship Manager

Přihlaste se do našeho newsletteru.