Green Jobs jsou definovány jako pracovní příležitosti budoucnosti, které významně přispívají k ochraně a obnově životního prostředí ať již v tradičních odvětvích, jako je výroba a stavebnictví, nebo v nových, rozvíjejících se oborech jako je obnovitelná energie, ekologické zemědělství nebo udržitelný design.

Zelená ekonomika vytvoří do roku 2030 24 milionů nových pracovních míst

Podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO) se green jobs zaměřují na zvýšení efektivity v oblasti energie a surovin, omezují emise skleníkových plynů, minimalizují odpad a znečištění, chrání a obnovují ekosystémy nebo přispívají k adaptaci na změnu klimatu. Organizace ILO předpokládá, že zelená ekonomika vytvoří do roku 2030 24 milionů nových pracovních míst.

Zelená odvětví se stávají významnými globálními zaměstnavateli

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) uvádí, že je v tomto odvětví v současné době 11,5 milionu pracovních míst. Předpokládejme, že počet pracovních míst v tomto odvětví v příštím desetiletí ještě poroste. Prognózy nárůstu počtu pracovních míst v oblasti udržitelnosti se sice teprve připravují, ale naznačují obrovské pracovní příležitosti v různých odvětví včetně výroby. Jen v USA předpokládají do roku 2050 výdaje na oblast životního prostředí ve výši 5 bilionů USD. Své investice plánují i další země. Což bude mít samozřejmě dopad na globální dodavatelské řetězce a společnosti. Např. ve Velké Británii do roku 2030 předpokládají 694 000 pracovních míst v odvětví obnovitelných zdrojů energie oproti 185 000 v roce 2018.

Green jobs si žádají nové znalosti a dovednosti

Tzv. „zelené límečky“ dnes pocházejí z různých oblastí. Lidé, kteří pracují ve výrobě, například při navrhování obalů, musí mít znalosti o materiálech šetrných k životnímu prostředí. Stejně tak inženýr, který chce pracovat v energetice, se pravděpodobně bude muset specializovat na vše, co souvisí s energetickou účinností a obnovitelnými zdroji energie. Pracovník v odpadovém hospodářství musí znát vládní předpisy týkající se bezpečné likvidace odpadu, předpisy o obalech a recyklaci. Green jobs si žádají nové znalosti a dovednosti.

Příklady “zelených” pracovních pozic:

🌱 Poradce pro bezpečnost a ochranu životního prostředí
🌱 Manažer pro životní prostředí
🌱 Inženýr životního prostředí
🌱 Solární elektrikář
🌱 Inženýr pro udržitelný rozvoj
🌱 Poradce pro udržitelnost
🌱 Koordinátor pro odpady
🌱 Referent odpadového hospodářství

Hledání ESG talentů: pěstování nové zelené pracovní síly

V naší globální studii jsme oslovili 40 700 zaměstnavatelů ve 41 zemích s dotazem na strategické plány řízení talentů, aby firmy splnili své priority v oblasti ESG. Téměř polovina (44 %) organizací již stanovila a vypracovala cíle v oblasti ESG a více než třetina (34 %) je ve fázi plánování, avšak pouze 6 % uvádí, že již má správné zaměstnance, které potřebuje k dosažení své strategie. Firmy si tak budou muset zřejmě “vypěstovat novou zelenou pracovní sílu”.

Green jobs jako příležitost pro rekvalifikaci

Předpokládá se, že do roku 2030 zanikne 2,1 milionu tradičních pracovních míst ve výrobě. Mnoho z těchto pracovníků může najít své uplatnění právě v green jobs. Nábor nových zaměstnanců se ale bude muset razantně proměnit. Je potřeba, aby se zaměstnavatelé ještě více zaměřili ne na to, co kandidáti umí, ale na to, co se budou umět naučit a jaké mají soft skills. Stejně tak se budou muset zaměstnavatelé připravit na rekvalifikaci svých zaměstnanců a postupně jim nabídnout možnost zvýšit si kvalifikaci a doplnit své znalosti o oblast udržitelnosti.

Na pracovním trhu je dnes velmi málo lidí s čistě ESG profilem, ale můžete najít vhodného kandidáta, který se o oblast ESG zajímá, a dokáže ji propojit se svým know-how, ať už je to v oblasti komunikace nebo technologie.

Profil Lenka

Lenka Vokáčová

Manažerka pro sociální odpovědnost

Dokumenty ke stažení

Hledání ESG talentů

Přihlaste se do našeho newsletteru.