ManpowerGroup zveřejnil výsledky výzkumu MEOS pro první čtvrtletí roku 2021

Na jedné straně velké propouštění, na druhé neobsaditelná pracovní místa

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila 8. prosince 2020 výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2021.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2021 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 509 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2021 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2021 utlumené náborové aktivity. 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 9 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 77 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2021 hodnotu -1 %. Po sezónním očištění je jeho hodnota + 1 %.

„Na trhu práce probíhá několik protichůdných tendencí. Vidíme masivní odchody lidí z gastronomie, úplně zamrzlý trh práce ve výrobě, nábory v e-commerce a logistice, nedostatek lidí s technickým profilem a velmi omezenou schopnost trhu přesouvat velké počty lidí do jiných sektorů,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Náborové plány do března

Porovnání organizací podle velikosti

Zaměstnavatelé ve třech ze čtyř kategorií očekávají v příštím čtvrtletí snižování počtu pracovních sil. Nejslabší náborové plány hlásí mikroorganizace s Indexem -7 %, následované malými organizacemi s Indexem -6 % a středními organizacemi s Indexem -1 %. Zaměstnavatelé ve velkých organizacích vykazují Index +7 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé ve čtyřech ze sedmi odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví Ostatní služby (Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura; Doprava, skladování a komunikace) s Indexem +8 %. Nárůst počtu pracovních příležitostí očekávají odvětví Zpracovatelský průmysl (+3 %), Stavebnictví (+2 %) a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům (+1 %). Oproti tomu Ubytování a stravování hlásí pesimistický výhled s Indexem -28 %. Částečný pesimismus pozorujeme v odvětví Ostatní výroba (Výroba a rozvod el., plynu a vody; Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba nerostných surovin) s Indexem -6 % a Velkoobchod a maloobchod s -2 %.

„Největší propouštění přišlo v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu, kde podle našeho aktuálního průzkumu bude nadále 28 % firem propouštět. Lidé uvolnění v této oblasti hledají práci nejčastěji ve službách, logistice a administrativě. Masivně reagují na pozice recepčních, administrativní podpory, obchodní pozice nebo na práci v zákaznickém servisu. Vedle toho mnoho výrobních firem potřebuje nové zaměstnance, ale počet uchazečů jim oproti době před pandemií ještě poklesl. Vládní program Antivirus sice zabránil propouštění, ale také zastavil přirozenou fluktuaci zaměstnanců, kteří nechtějí jít v této době do nejistoty,“ řekla Jaroslava Rezlerová.

Náborové plány do března

Náborové plány do března

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé v regionu Čechy očekávají v příštím čtvrtletí příznivé náborové aktivity s Čistým indexem trhu práce +4 %. Zaměstnavatelé v Praze ale očekávají utlumený trh práce s Indexem -2 %. Morava hlásí oslabení náborových aktivit s Indexem -8 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Praha hlásí mírné zlepšení náborového prostředí o 1 procentní bod. Index v Čechách lehce oslabil o 1 procentní bod a na Moravě oslabil o 8 procentních bodů.

Odpovědi zaměstnavatelů na otázku, zda plánují nabírat zaměstnance

Dopady pandemie COVID-19 na náborové aktivity firem v ČR

Respondentům průzkumu byla položena otázka „Kdy očekáváte, že se vaše náborové aktivity vrátí k úrovni před pandemií COVID-19“? 23 % firem řeklo, že se tak stane do 12 měsíců, z toho 5 % do 3 měsíců. 64 % firem tvrdí, že se k původní výši náboru nevrátí nikdy. Toto očekávání se oproti minulému čtvrtletí zhoršilo o 10 %, kdy si to myslelo 54 % firem.

Odpovědi zaměstnavatelů na otázku, zda plánují nabírat zaměstnance

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí 2021 ukazují, že zaměstnavatelé ve 34 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvyšovat počet pracovních sil. Zaměstnavatelé v 7 zemích a oblastech očekávají snižování počtu pracovních sil a ve dvou stagnující trh práce. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové aktivity posílily ve 32 ze 43 zemí a oblastí, oslabily v šesti a zůstaly beze změny v pěti. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku náborové plány oslabily ve 33 zemích a oblastech, posílily v šesti a zůstávají beze změny ve čtyřech. Nejsilnější trh práce očekávají v příštím čtvrtletí zaměstnavatelé na Tchaj-wanu, ve Spojených státech, Austrálii a Brazílii, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Švýcarsko, Rakousko a Hongkong.

O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“

Průzkum „ManpowerGroup Index trhu práce“ se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Průzkum probíhá již více než 55 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování více než 60 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 44 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce nyní probíhá v těchto 44 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Guatemala, Hongkong, Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Velká Británie. Projekt odstartoval ve Spojených státech a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se zapojila také Velká Británie. V roce 2002 se připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dalších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce 2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj wan v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika a Jihoafrická republika v roce 2006. V roce 2008 se do projektu zapojují i Česká republika, Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie, v roce 2010 Panama, pro rok 2011 Bulharsko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko, v roce 2012 Finsko, v roce 2016 Portugalsko a v roce 2018 Chorvatsko.

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Přehled – infografika

Brožura s kompletními výsledky

Přihlaste se do našeho newsletteru.