ManpowerGroup Index trhu práce Q4 2023

Optimismus na trhu práce pokračuje

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2023 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?

Zaměstnavatelé v České republice očekávají ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023, že budou převážně navyšovat počty zaměstnanců. 28 % zaměstnavatelů plánuje zvyšovat počet zaměstnanců, 18 % ho bude snižovat. Čistý index trhu práce tak činí 10 procentních bodů. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím index oslabil o 9 procentních bodů a v meziročním srovnání o 1 procentní bod. Pokud se podíváme na Sezonně očištěný index, který pro ČR vykazuje hodnotu 11 procentních bodů, pak je v globálním měřítku Česká republika na třetím nejhorším místě v oblasti náborových plánů, 19 bodů pod celosvětovým průměrem.

Čistý index trhu práce i 16%

Na začátku roku 2023 stál trh práce na pokraji propasti, ale na jaře začaly firmy věřit v pozitivní budoucnost a vrátily se k náborům. Pro mnoho firem je situace nadále složitá a musí snižovat počty zaměstnanců. Převládá ale pozitivní nálada a uvolňovaní zaměstnanci mají velkou šanci rychle najít jiné příležitosti. Pro poslední čtvrtletí roku jsme ale zaznamenali mírný pokles optimismu, který je sice pro toto období obvyklý, ale zpomalení náboru vidíme i po očištění od sezónních vlivů,” řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Porovnání dle odvětví

Index v sedmi z devíti českých odvětvích ukazuje, že zaměstnavatelé očekávají ve třetím čtvrtletí 2023 zvýšení počtu zaměstnanců. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím tempo náboru oslabilo v sedmi odvětvích a posílilo pouze ve dvou. V porovnání se stejným obdobím minulého roku však trh práce oslabil jen ve třech odvětvích.

Odvětvími s nejoptimističtějšími vyhlídkami pro příští čtvrtletí jsou Zdravotní a sociální péče, farmacie a Informační technologie s Čistým indexem trhu práce 30. Oproti minulému čtvrtletí posílily o 16 a 15 procentních bodů, v meziročním srovnání o 30 a 11 procentních bodů. Nejslabší hodnoty vykazuje odvětví Veřejný a neziskový sektor s Indexem -8, a mezikvartálním poklesem o 10 a meziročním o 8 procentních bodů.

Porovnání organizací podle velikosti

Optimistické vyhlídky předpovídají pro čtvrté čtvrtletí 2023 všechny čtyři kategorie podle velikosti organizací nicméně oproti minulému čtvrtletí náborové plány oslabily také ve všech čtyřech kategoriích. Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé v organizacích s 50-249 zaměstnanci a hlásí Index trhu práce 13. Optimismus klesá nejpomaleji u velkých podniků.

Podle velikosti společnosti

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají v průběhu nadcházejícího čtvrtletí růst trhu práce. V porovnání s předchozím čtvrtletím ale náborové prostředí ve všech regionech oslabilo. V meziročním srovnání oslabila Praha o 10 procentních bodů, Morava a Slezsko a Čechy o 5 posílily. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Čechy s indexem 12, oproti minulému čtvrtletí oslabil o 3 procentní body.

Globální pohled

Ve 4. čtvrtletí 2023 globální náborové plány nadále pomalu, ale jistě rostou, a to již čtvrté čtvrtletí v řadě. Zaměstnavatelé očekávají růst počtu zaměstnanců o něco rychlejší než v minulém čtvrtletí, což se odráží v sezonně očištěném indexu trhu práce, který posílil z 28 na 30. Index trhu práce je nyní na stejné úrovni jako v předchozím roce a od 4. čtvrtletí 2022 se zvýšil o 1 procentní bod. Zdá se, že z globálního hlediska se zaměstnavatelé snaží dosáhnout opatrné rovnováhy mezi obavami z pomalého hospodářského růstu a rostoucí poptávkou po talentech. Výsledkem je relativně stabilní index trhu práce, a to jak mezičtvrtletně, tak meziročně.

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Přehled – infografika

Přihlaste se do našeho newsletteru.