Pomoc lidem v businessu v době krize COVID-19

Všichni nyní žijeme v nepředvídatelné a neustále se měnící době, ať již mluvíme o rodinách, firmách, komunitách nebo vládě. COVID-19 se stal součástí každodenního života po celém světě. Rychlost zpráv a každou hodinu nové informace nám znovu a znovu ukazují, že něco podobného jsme ještě nezažili. Každým dnem je více zřejmé, že silná organizace se vyznačuje tím, že umí plánovat i v čase nejistoty a umí fungovat i pod vlivem velkých změn.

Vedení shora

Největší prioritou musí zůstat zdraví, bezpečnost a dobré životní podmínky zaměstnanců. Potřebují leadery, kteří jim nabídnou jasné vedení a ukážou praktické kroky, jak v době pandemie postupovat.

Klíčová je jasná komunikace

Pokud bude komunikace chybět nebo bude nekvalitní, zaměstnanci se budou snažit tuto mezeru zaplnit sami. Proto je velmi důležité zajistit, aby týmy kontinuálně fungovaly, a tím nedošlo k přerušení samotného podnikání. Kromě dodržování pokynů, které dostáváte od vlády a zdravotnických orgánů, přizpůsobte své pracovní možnosti, technologické zázemí, schůzky a organizaci svých zakázek tak, abyste v této situaci mohli nadále prosperovat.

Poučte se u zahraniční konkurence a snižte negativní dopad na svou firmu

Jednou z možností je se podívat na zahraniční podniky, které již touto krizí prošli před několika týdny – ať již se jedná o firmy v Číně, potažmo Asii, v Tichomoří, ale dnes i v Itálii, Španělsku a dalších zemích Evropy. Zanedlouho bude následovat severní Amerika atd.

Bezpečí domova, dodržování vzdálenosti mezi lidmi, přísná cestovní omezení a jasná pravidla karantény již přinášejí první výsledky. Jejich sílu můžete umocnit pevným vedením a proaktivní komunikací. Leadeři musí stále přehodnocovat organizační procesy, které zmírňují dopad na provoz a pomáhají zaměstnancům adaptovat se na nový způsob práce. Prioritou samozřejmě zůstává zdraví, ale zároveň zabezpečení nepřetržitého provozu, poskytování služeb, dodávání výrobků koncovým zákazníkům. Tak, aby ekonomika mohla i nadále fungovat.

„Základem k zabezpečení chodu firmy je schopnost předvídat a rychle reagovat, i když se situace mění rychle, doslova ze dne na den.“

Využijte technologie

Současná krize způsobená COVID-19 potvrzuje význam tzv. „smart work“ – inovativního a flexibilního způsobu práce, a to po celém světě. Zavedení nových pracovních modelů, ve kterých zaměstnanci fungují odděleně, umožňuje eliminaci schůzek. Zajistěte svým zaměstnancům přístup k potřebným technologiím a nástrojům, a tím pokryjte provoz všech oddělení vaší společnosti. To je rozhodující moment úspěšného zvládnutí transformace práce v práci na dálku.

Konejte rychle

Právě nyní je čas, abyste ukázali svou sílu a schopnost dělat včasná a jasná rozhodnutí s cílem snížit rychlost šíření nákazy, to je stále hlavní prioritou. Nelehká situace ovlivňuje zejména zdravotnictví, což způsobuje dominový efekt, který dopadá na hospodářství mnohých dalších odvětví a podniků. Nejvíce ohroženy jsou ty firmy, jejichž činnost je postavena na sociální interakci. Pokud zmírníme zátěž zdravotnického systému, zmírníme i hospodářské důsledky. Nevíme, jak dlouho bude tato situace trvat ani neznáme význam a sílu jejího dosahu, ale víme, že se správnými lidmi a rychlými opatřeními dokážeme tuto výzvu zvládnout, a nakonec z ní vyjít i silnější.

Povzbuzení pro každého – pamatujte na to, že síla podniku je postavena na lidech. Oceňte svůj tým za úsilí, které vyvíjí v nastalé nejisté situaci, jak v práci, tak i doma či ve své komunitě. Pomozte svým lidem, aby zůstali klidní, soustředění a zdraví. Společně objevujte nové způsoby, jak efektivně a výkonně pracovat, jak efektivně změnit současné pracovní návyky.

 

Jonas Prising,

CEO, ManpowerGroup Inc.

You can also read this article in English in Jonas Prising’s LinkedIn profile.

Přihlaste se do našeho newsletteru.