Revoluce dovedností 2.0.

ManpowerGroup, jedna z největších světových pracovních agentur (společností), navázala na svůj výzkum z roku 2016. Nová studie nese název Revoluce dovedností 2.0 a je výsledkem celosvětového průzkumu, který se uskutečnil ve 42 zemích na vzorku 20 000 zaměstnavatelů. Těm byly položeny následující otázky:

  • Jaký bude pravděpodobný dopad automatizace na počet jejich zaměstnanců v následujících 2 letech
  • Jaké pozice budou v rámci jejich firmy nejvíce ovlivněny
  • Kterých dovedností si nejvíce cení a které mají problém najít

Už druhým rokem 86 % zaměstnavatelů na celém světě tvrdí, že počet jejich zaměstnanců se nezmění nebo se v následujících 2–3 letech v důsledku automatizace zvýší. V České republice je to dokonce 93 %.

Perspektivní obory

Dopad na jednotlivé pozice se však bude lišit. Nejperspektivnější jsou v oblasti IT, kde firmy očekávají největší nárůst počtu zaměstnanců. Naopak největší pokles je očekáván na administrativních a kancelářských pozicích. Výroba bude v důsledku digitální revoluce zažívat turbulentní změny. Celkově převažuje počet firem, které budou v této oblasti spíše zvyšovat počet zaměstnanců (24 %). Nicméně zároveň je zde i největší počet firem, které budou počty zaměstnanců snižovat (19 %). „Zavádění automatizace do výroby má různé dopady a nemusí nutně znamenat propouštění. Některé firmy zaváděním robotů zvyšují kapacitu výroby, nicméně jimi nenahrazují stávající zaměstnance. Dokonce mohou i počty zaměstnanců zvyšovat v důsledku potřeby nových lidí na obsluhu a údržbu strojů. Zatím ve výrobě v ČR spíše převládá trend nárůstu počtu kvalifikovaných pracovníků, aniž by docházelo ke snižování počtu dělníků,“, řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Nárůst a pokles zaměstnanců

Klíčové dovednosti

Nejlepším vybavením pro firmy i jednotlivce je kombinace měkkých dovedností, technického a digitálního know-how. Více než polovina firem tvrdí, že komunikační dovednosti, psané i mluvené, jsou nejvíce ceněnými měkkými dovednostmi. Na dalších místech se nachází schopnost spolupracovat a řešit problémy. „Měkké dovednosti jsou zaměstnavateli nejžádanější a zároveň se nejhůře hledají. Najít šikovného jedince s tím správným mixem dovedností je složité: podle zaměstnanců se nejhůře hledají kandidáti, kteří by disponovali schopností řešit problémy, komunikovat, organizovat a spolupracovat,“, řekla Jaroslava Rezlerová

Klíčové dovednosti v digitálním věku

Rekvalifikace na žádané profese je možná

Revoluce dovedností je v plném proudu. Technologie proměňují firmy a jejich byznys, potřebné dovednosti se rychle mění a pozorujeme, že firmy hledají stále obtížněji zaměstnance s potřebným profilem. Lidé s žádanými dovednostmi, kteří jsou schopni se neustále učit nové věci a přizpůsobovat se novým podmínkám, mají na trhu práce stále vyšší cenu. Naopak ti, jejichž dovednosti ničím nevybočují, mohou těžko počítat s růstem životní úrovně a nevidí před sebou žádnou jistotu. To se následně odráží v politice, protekcionismu a populismu.

Pro řešení v revoluci poptávky firem po potřebných profilech zaměstnanců jsou nutné rozvoj vzdělávání a změna koncepce školství. Musíme se také zaměřit na přesun velkého množství lidí z upadajících odvětví do rostoucích oblastí. ManpowerGroup v nedávné době připravoval například rekvalifikaci dělníků z textilního průmyslu na techniky pro kompozitní materiály pro výrobce luxusních automobilů Ferrari, Maserati, Lamborghini a Dallara. Dále jsme byli také spolutvůrci programu na rekvalifikaci bývalých vojáků na specializované technické pozice do výroby. Některým absolventům se díky tomu ztrojnásobil plat.

„Naším dalším úkolem je pomoct lidem změnit myšlení. V současném digitálním světě nebude vždy pro úspěšnou kariéru nutný vysokoškolský diplom, ale bude zásadně odviset od chuti neustále rozvíjet své dovednosti. Se správným mixem dovedností nebudou lidé muset s technologiemi soutěžit, ale budou je doplňovat. Pro lídry byznysu a politiky bude pomoc lidem zlepšovat jejich dovednosti a připravit se na budoucnost hlavní výzvou doby, v níž žijeme,“, řekla Jaroslava Rezlerová

Průzkum ke stažení ve formátu PDF

Přihlaste se do našeho newsletteru.