Trendy na trhu práce pro rok 2023

Našeho průzkumu se zúčastnilo 13.000 manažerů organizací a 8.000 zaměstnanců z osmi zemí světa. Studie identifikuje 14 klíčových trendů, které utváří budoucnost práce a ovlivňují dnešní zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Patří mezi ně demografické změny, individuální volba, využívání technologií a faktory konkurenceschopnosti. Průzkum vyhodnocuje dopad řady nových faktorů, jako jsou generační posun v očekáváních týkajících se zaměstnání, snížení významu vysokoškolského vzdělání u uchazečů, rostoucí nerovnosti, kterým čelí ženy v práci, pokračující rozvoj hybridní práce a zmírňování rizik v neustále se proměňující globální ekonomice. Studie rovněž obsahuje doporučení, jak mohou zaměstnavatelé v této nové době přilákat a udržet si talenty.

Talentů je stále nedostatek

Trh práce se dnes nachází v oku ekonomického hurikánu. Přestože ekonomika směřuje ke zmírnění růstu, poptávka po specifických dovednostech je silná a talentů je stále nedostatek. Zaměstnavatelé budou i nadále hledat cesty, jak správně kombinovat lidi, technologie a dovednosti, aby se vypořádali s budoucí ekonomickou nejistotou. Proto jsme se zeptali zaměstnanců i zaměstnavatelů po celém světě, jak se proměňuje způsob jejich práce a spolupráce, jakým novým výzvám čelí v pracovním prostředí a jak se v měnícím se světě práce přizpůsobují.

Nikdy to nebylo aktuálnější. Jako globální společenství čelíme několika závažným problémům – řešení změny klimatu, překlenutí nedostatku lidí s potřebným profilem a využití skrytého potenciálu. Ano, zaměstnanci se soustředí na úspěch a kariérní postup, ale také jim velmi záleží na ochraně klimatu, rovnosti, rozmanitosti a rovných příležitostech pro všechny. Náš svět se zlepšuje, ale i nadále musíme cílevědomě spolupracovat, abychom překonali problém rozdělení světa, urychlili lidský pokrok a snížit nerovnost. Vybavení lidí dovednostmi, které rozšíří možnosti technologií a vytvoří budoucnost práce, která se bude blížit tomu, co lidé chtějí, je způsob, jak vybudovat cestu pro všechny a zvýšit prosperitu pro mnohé, nikoliv pro několik málo lidí.

Technologie mohou naše dovednosti posílit

V posledních letech slýcháme mnohé obavy z toho, že nám roboti vezmou práci. Ale přesvědčili jsme se, že technologie mohou lidské dovednosti posílit. Věříme, že začíná éra nové budoucnosti práce – doba, kdy budou lidé využívat technologie a digitální nástroje ke zlepšení lidských schopností, produktivity a žití smysluplnější života. Aby tento pokrok mohl pokračovat, musíme cílevědomě podporovat rozvoj lidí, společně překonávat rozdíly a snižovat nerovnosti. Pokroku pro všechny a prosperity pro většinu, ne menšinu, dosáhneme tím, že lidi vybavíme dovednostmi tak, abychom mohli lépe využít technologie a vytvořit budoucnost práce, která bude více odpovídat tomu, co lidé chtějí.

Kvůli rostoucímu nedostatku talentů je ještě obtížnější získat a udržet si talenty všech generací. Výzkum ukázal následující:

Smysl a rovnováha jsou důležité

V roce 2025 bude generace Z tvořit 27 % pracovní síly. 88 % zaměstnanců z generace Z tvrdí, že pandemie ovlivnila to, co očekávají od své práce, oproti 65 % zaměstnanců starších 55 let.

Neopomínejte starší zaměstnance a zvyšte jejich účast na trhu práce

Pouze 19 % manažerů aktivně vyhledává zaměstnance, kteří jsou v důchodovém věku.

Je načase prorazit papírový strop

V roce 2022 mělo celosvětově 75 % společností potíže s nedostatkem talentů. Aby rozšířily své zdroje talentů, stále více zaměstnavatelů snižuje nebo ruší požadavky na vysokoškolské vzdělání a místo toho se zaměřuje na dovednosti získané díky předchozí pracovní a životní zkušenosti.

Práce na dálku/hybridní práce podporuje rovnováhu, ale může ovlivnit kariérní postup – zejména u žen

Více žen tvrdí, že při práci na dálku mají menší šanci setkat se s vedoucími pracovníky (37 %), učit se od ostatních (31 %), být kandidátkou na povýšení (29 %), účastnit se brainstormingu (27 %) a spolupráce (26 %).

Ženy mají větší motivaci vrátit se do kanceláře než muži

41 % žen uvádí jako faktory, které je motivují k návratu do kanceláře, společenský kontakt a vztahy, jasné oddělení práce a domácnosti, efektivnější spolupráci, větší pohodlí pro odvedení práce a lepší možnost se soustředit.

Lidé hledají po pandemii lidštější přístup v práci

Důležité již není jen odvést práci. Lidé uvádějí, že schopnost spolupracovat (83 %), řešit problémy (82 %) a důvěryhodnost (82 %) jsou pro to, aby odvedli kvalitní práci, důležitější než pouze vysoká produktivita (76 %).

Zvyšujte kvalifikaci zaměstnanců, nebo si ji budou zvyšovat sami

57 % zaměstnanců se již vzdělává mimo zaměstnání, protože firemní školicí programy je neučí relevantním dovednostem, neposouvají jejich kariérní rozvoj nebo jim nepomáhají udržet si konkurenceschopnost na trhu.

Lidé raději odejdou

64 % zaměstnanců by zvažovalo jinou práci, pokud by se museli vrátit do kanceláře na plný úvazek, a každý třetí by v příštím měsíci přijal jinou práci, pokud by nabízela lepší rovnováhu mezi prací a životním stylem.

Zaměstnavatelé i zaměstnanci se domnívají, že osobní brainstorming je lepší

Více než 80 % zaměstnanců a zaměstnavatelů se domnívá, že osobní spolupráce přináší nejvíce kreativních nápadů a podporuje vytváření vztahů na pracovišti.

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Trendy 2023 – report

Přihlaste se do našeho newsletteru.