58 % zaměstnavatelů věří, že umělá inteligence a virtuální realita budou vytvářet nová pracovní místa.

Nový průzkum společnosti Experis (divize ManpowerGroup pro nábor IT specialistů) zjistil, že většina dotazovaných společností buď přijímá nebo plánuje začlenit nové technologie jako umělou inteligenci nebo virtuální realitu do svých náborových procesů.

👉 Více než tři čtvrtiny (78 %) IT organizací uvádějí potíže s hledáním talentů se správnými dovednostmi.
👉 Kybernetická bezpečnost, technická podpora a vývoj aplikací zůstávají vysoce prioritními oblastmi náboru IT personálu.
👉 Polovina zaměstnavatelů tvrdí, že školí a zvyšuje kvalifikaci svých současných zaměstnanců, aby zmírnila nedostatek talentů v oblasti technologií.

Nové technologie a pracovní místa

Většina zaměstnavatelů po celém světě je optimistická v tom, že nové technologie, včetně umělé inteligence (AI), strojového učení, virtuální/rozšířené reality (VR/AR), blockchainu a dalších, nepovede k propouštění, ale ve skutečnosti vytvoří více pracovních míst.

Integrace AI, strojového učení, VR/AR a dalších vznikajících technologií rychle transformuje průmyslová odvětví a zvyšuje potřebu adaptabilní pracovní síly. Vidíme, že společnosti přijímají tyto nové technologie, přičemž mnoho z nich se snaží najmout nebo zvýšit kvalifikaci stávajících talentů, aby využily potenciálního zvýšení produktivity. Chytří zaměstnavatelé vědí, že přijetí digitalizace a rozvoj talentů zvýší jejich připravenost uspět v této éře rychlého technologického pokroku.

78 % IT firem má potíže při náboru

Vzhledem k tomu, že 78 % IT organizací uvádí, že mají potíže se získáváním talentů s požadovanými dovednostmi, stále více společností využívá nebo plánuje využívat v náborových procesech nové technologie, včetně: AI (35 % přijalo, 36 % plánuje), konverzační AI (35 % přijalo, 36 % plánuje), strojové učení (38 % přijalo, 34 % plánuje) a VR (30 % přijalo, 35 % plánuje).

“Zatím se aktuální poznatky neliší od toho, co jsme viděli u dřívějších verzí umělé inteligence nebo technologických inovací. Lze očekávat, že generativní AI bude většinou automatizovat úkoly a dovednosti v rámci jednotlivých pracovních míst, nikoliv nahrazovat celá pracovní místa. Měli bychom se těšit z možnosti outsourcovat rutinní úkoly – a uvolnit si tak čas pro kreativnější a intelektuálně náročnější činnosti,” uvedl ředitel pro inovace společnosti ManpowerGroup Tomas Chamorro-Premuzic.

“Nejde o souboj my versus umělá inteligence nebo lidé versus stroje. Místo toho jde o to, jak můžeme tyto nástroje využít k rozšíření a vylepšení našich jedinečných lidských dovedností, a naopak více se zaměřit na člověka.”

Výsledky Experis Tech Talent Outlook

Podle nejnovějšího průzkumu Experis Tech Talent Outlook se v souvislosti s nástupem nových technologií změnily i priority zaměstnavatelů v oblasti náboru IT specialistů a jejich zaměření. Mezi pět nejvýznamnějších personálních priorit v České republice patří:

 • Technická podpora (32 %)
 • Kybernetická bezpečnost (31 %)
 • Vývoj aplikací (30 %)
 • Automatizace pracovních procesů (26 %)
 • Zákaznická nebo uživatelská zkušenost (31 %)
 • Správa databází (24 %)
 • Systémy řízení vztahů se zákazníky (21 %)

K řešení těchto výzev souvisejících s technologiemi zaměstnavatelé uvedli, že zavádějí následující postupy:

 • Školení a zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců (45 %)
 • Najímání nových zaměstnanců s požadovanými dovednostmi (40 %)
 • Zvyšování investic do automatizace (40 %)
 • Rekvalifikace pracovníků a jejich přesun z jiných oblastí organizace na pozice v IT (40 %)
 • Najímání krátkodobých zaměstnanců (externistů, smluvních pracovníků atd.) k vyplnění chybějících dovedností (34 %)

Více informací naleznete na www.experis.cz

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Brožura

Přihlaste se do našeho newsletteru.