ManpowerGroup Index trhu práce Q3 2023

Optimismus na českém trhu práce nadále roste

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2023 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?

Zaměstnavatelé v České republice plánují ve třetím čtvrtletí roku 2023 převážně navyšovat počet zaměstnanců. 35 % zaměstnavatelů bude nabírat, 16 % propouštět - Čistý index trhu práce tak činí 19 procentních bodů, což je o 3 procentní body více ve srovnání s předchozím čtvrtletím a dokonce o 12 bodů více, než v prvním čtvrtletí, kdy byl index záporný. Avšak v meziročním srovnání je stále nižší o 2 procentní body. V rámci mezinárodního srovnání sezonně očištěných dat se Česká republika v úrovni náborového optimismu řadí do spodní poloviny žebříčku a to 12 bodů pod celosvětovým průměrem.

Čistý index trhu práce i 16%

Po velmi nejistém začátku roku se na jaře vrátila na trh práce důvěra a díky rostoucímu optimismu firem začala nezaměstnanost klesat o 7 až 10 tisíc lidí měsíčně. Podle ManpowerGroup index trhu práce předpokládají zaměstnavatelé v průběhu léta další navyšování počtu zaměstnanců. Subjekty v ekonomice se ale nadále velmi těžko vyrovnávají s novou realitou – přestože 35 % organizací bude nabírat, tak více než každá šestá firma plánuje spíše propouštět,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Porovnání dle odvětví

Index ve všech 9 českých odvětvích ukazuje, že organizace očekávají ve třetím čtvrtletí 2023 zvýšení počtu zaměstnanců. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím tempo náboru posílilo v pěti odvětvích a oslabilo ve čtyřech. V porovnání se stejným obdobím minulého roku však náborové tempo zpomalilo v sedmi odvětvích.

Nejoptimističtějším odvětvím v České republice jsou Finance, pojištění a nemovitosti s Čistým indexem trhu práce 45. Oproti minulému čtvrtletí se jedná o nárůst o 11 procentních bodů, avšak v meziročním srovnání se Index o 11 procentních bodů propadl. Druhý nejsilnější sektor z hlediska náborů je Energetika s indexem 32 p.b. Oproti minulému čtvrtletí výrazně posílil Index v odvětví Komunikační služby, a to o 32 procentních bodů. Nejslabší hodnoty vykazuje odvětví Ostatní, do kterého patří veřejný sektor, státní správa, vzdělávání a neziskový sektor.

Porovnání organizací podle velikosti

Optimistické vyhlídky předpovídají pro třetí čtvrtletí 2023 všechny 4 kategorie podle velikosti českých organizací. Proti minulému čtvrtletí náborové aktivity zpomalily u velkých společností nad 250 zaměstnanců, ale posílili u malých a středních podniků.

Podle velikosti společnosti

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají v průběhu nadcházejícího čtvrtletí růst trhu práce. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Praha s indexem 22, oproti minulému čtvrtletí posílil o 3 procentní body a v meziročním srovnání o 1 bod oslabil. Nejvyšší nárůsty hlásí region Morava, mezikvartálně o 9 a meziročně o 6 procentních bodů.

Globální pohled

Ve 3. čtvrtletí 2023 zaměstnavatelé očekávají rychlejší nárůst počtu zaměstnanců než v minulém čtvrtletí. Sezónně očištěná data Indexu trhu práce vykazují hodnotu 28. Globální Index se od minulého čtvrtletí zvýšil o 5 bodů a většina zemí zaznamenala mírný nárůst ve srovnání s Q2 2023. V meziročním srovnání je Index trhu práce nižší o 4 procentní body, jako následek pokračujícího hospodářského poklesu. Navzdory těmto výzvám mnoho zaměstnavatelů uvedlo, že jejich organizace pokračují v expanzi a zvyšují poptávku po nových talentech.

Země s nejnižšími i nejvyššími náborovými očekáváními pro nadcházející čtvrtletí se nacházejí v regionu Jižní a Střední Ameriky. Kostarika (43) hlásí pro třetí čtvrtletí roku 2023 nejvyšší Index trhu práce, zatímco Argentina a její nestabilní ekonomika hlásí nejslabší náborové plány. Obecně si organizace stále myslí, že region Jižní a Střední Ameriky má velký obchodní potenciál. Společnosti jako např. Tesla otevírají v regionu výrobní závody jako alternativu k závodům v Číně, podobně asijské organizace vidí investiční příležitosti k otevření výrobních závodů blíže k USA.

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Přehled – infografika

Přihlaste se do našeho newsletteru.