Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem

Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky svého každoročního průzkumu Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem, který se zaměřuje na to, jak je pro zaměstnavatele náročné obsadit svá volná pracovní místa a jaké profily jsou pro ně nejobtížněji obsaditelné.

Průzkum realizovaný v květnu 2022 ukázal, že 49 % českých zaměstnavatelů se potýká s problémy při obsazování svých volných pracovních pozic. Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají velcí zaměstnavatelé (250+ zaměstnanců) – 57 % jich hlásí, že nemohou dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů, u malých firem (10-49 zaměstnanců) se s nedostatkem talentů potýká 48 % a ve středně velkých firmách (50-249 zaměstnanců) to je 47 %. Nejmenší problém s nedostatkem vhodných uchazečů (42 %) hlásí mikro firmy (do 10 zaměstnanců).

Vývoj nedostatku talentů

„To, že každý druhý zaměstnavatel obtížně obsazuje svá volná pracovní místa je nadále velkou překážkou konkurenceschopnosti českých podniků. Nicméně ve srovnání s roky 2018 – 2021 zaměstnavatelé zaznamenali určitou úlevu. Částečným vysvětlením, po opětovném zrychlení pohybu lidí na trhu práce po odeznění pandemie, může být i zapojení ukrajinských uprchlíků do trhu práce, kteří pomohli zaplnit neobsaditelná pracovní místa v průmyslu, logistice, gastronomii nebo zemědělství,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Mezinárodní srovnání

Globální průměr dosahuje rekordní úrovně za celou historii průzkumu od roku 2006 – 76 % firem se potýká s nedostatkem talentů, což je dáno zejména technologickou revolucí a měnící se strukturou pozic a novými potřebami dovedností na všech úrovních. Největší nedostatek pracovníků s potřebnými dovednostmi je na Tchaj-wanu (88 %), v Portugalsku (85 %), Singapuru (84 %), Číně (83 %) a Hong Kongu (83 %). Nejmenší nedostatek talentů hlásí Česká republika (49 %), Slovensko (56 %), Kolumbie (61 %) a Panama (64 %).

Pracovní pozice, které je nejobtížnější obsadit a chybějící měkké dovednosti

Nejhůře obsaditelné profily zaměstnanců byly rozděleny do sedmi základních skupin a jsou seřazeny podle podílu firem, které uvádí problémy s obsazením těchto pozic: IT (28 %), Výroba (20 %), Doprava a logistika (18 %), Prodej a marketing (16 %), Administrativní podpora (13 %), Front Office (12 %), HR (11 %).

V době rychlých změn a velké nejistoty organizacím podle našeho průzkumu nejčastěji chybí u zaměstnanců tyto dovednosti: Kreativita a originalita (24 %), Odpovědnost, spolehlivost a disciplína (22 %), Logické myšlení a schopnost řešit problémy (20 %), Odolnost, schopnost zvládat stres a přizpůsobivost (20 %), Spolupráce a týmová práce (19 %), Kritické a analytické myšlení (18 %), Učenlivost a zvídavost (18 %), Iniciativnost (17 %), Leadership a sociální vliv (15 %).

TOP  obory a dovednosti

Rostoucí význam měkkých dovedností

Podle Jaroslavy Rezlerové „došlo v roce 2020 k největší proměně trhu práce a nejzásadnější změně požadovaných dovedností od druhé světové války. Poptávku po některých dovednostech ovlivnila pandemie pouze dočasně, ale většinu dlouhodobých strukturálních změn spíše urychlila, jako je klesající zájem lidí o práci ve výrobě, rychlost zavádění robotizace a softwarové automatizace a nutnost rychle rekvalifikace velkého počtu zaměstnanců. To vše ještě zvýšilo důraz firem na měkké dovednosti zaměstnanců.“

„Pokračující nejistota v mnoha oborech brzdí přirozenou fluktuaci zaměstnanců. Trh práce je u nejvíce poptávaných pozic zamrzlý. Některé firmy jsou ochotny nedostatkové profily výrazně přeplácet, což zvyšuje tlak na další růst mezd. To zrychlí strukturální změny české ekonomiky směrem k pokročilé výrobě, výzkumu a vývoji, IT a především službám. Změny se budou spíše prohlubovat než uklidňovat. Naproti tomu je zde velká skupina lidí, kteří nemohou najít zaměstnání a nedokáží pochopit, proč tomu tak je. Ve statistikách úřadů práce je zajímavé, že ve skupině kvalifikací, kde je největší poptávka firem, je zároveň nejvyšší nezaměstnanost. Uplatnění na trhu práce není pouze otázkou kvalifikace, ale také životních preferencí, postojů a motivace. Zvyšují se tak sociální nerovnosti mezi lidmi. Některým roste na trhu práce jejich cena, mohou si práci vybírat a mít nadstandardní benefity, jako je flexibilita a práce z domova. Pak je tu další skupina, která nerozumí tomu, co se ve světě děje a že se na ně zapomnělo. To zvyšuje polarizaci populace a extremizaci některých lidí. Transformace ekonomiky a trhu práce má velké politické důsledky,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Ke stažení

Infografika Talent Shortage

Tisková zpráva

Přihlaste se do našeho newsletteru.